Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Line

Αρχική σελίδα
 
Παιδαγωγικό πλαίσιο
 
Υλικό
 
Σύνδεσμοι
 
Blogs
 

Επικοινωνία

Μπασματζίδης Γιώργος ©2008   

 

Τα ιστολόγια ή ηλεκτρονικά ημερολόγια στο διαδίκτυο (blogs από την σύντμηση του weblogs = web + logs σύμφωνα με το λεξικό Oxford English Dictionary [1]) εμφανίστηκαν  για πρώτη φορά στα τέλη του 1977 στις Η.Π.Α. και αποτελούν μια εξελιγμένη μορφή των γνωστών μας «προσωπικών ιστοσελίδων» (websites). Η ραγδαία ανάπτυξη και διάδοσή τους σε ολόκληρο τον κόσμο ξεκίνησε κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Τότε, πολλοί Αμερικανοί αισθάνθηκαν την ανάγκη όχι μόνο να εκφραστούν για τα γεγονότα αλλά και να προσφέρουν μια πληροφόρηση η οποία είναι εναλλακτική των επίσημων μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Το ιστολόγιο(blog) είναι μια υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού 2.0, που χαρακτηρίζεται από τις διαδραστικές του δυνατότητες. Η επικοινωνία εξελίσσεται ασύγχρονα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα του στοχασμού πριν τη δημοσίευση ενός κειμένου.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαλείου αυτού δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για την ενεργοποίηση συνεργατικών σχημάτων στη σχολική τάξη, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
Τον τελευταίο καιρό τα ιστολόγια-blogs εμφανίζονται όλο και περισσότερο στο διαδικτυακό χώρο.
Τα συναντούμε σαν χώρο ανταλλαγής απόψεων, ιστοσελίδες έκφρασης και δημιουργίας, ιστότοπους προσωπικούς ή σχολικών μονάδων, ιστοεξερευνήσεων (webquests)...
Είναι στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού πώς θα αξιοποιήσει αυτό το διαδραστικό εργαλείο.

(πηγή, «Αξιοποιώντας το ιστολόγιο στο Δημοτικό Σχολείο», Σ.Τερζίδης, Γ.Φιλιππιάδης, 1o Πανελλήνιο Εκπ/κό Συνέδριο Ημαθίας, www.dapontes.gr)
Παιδαγωγική αξιοποίηση των blogs
Απλά βήματα για να δημιουργήσετε το δικό σας blog

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι blogs
Φόρτωμα-upload, (κρέμασμα) συνοδευτικών αρχείων

 

 

   
   
   
 

Αρχική σελίδα | Παιδαγωγικό πλαίσιο | Υλικό  Σύνδεσμοι | Blogs

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 30/12/2020