Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Line

Αρχική σελίδα
 
Παιδαγωγικό πλαίσιο
 
Υλικό
 
Σύνδεσμοι
 
Blogs
 

Επικοινωνία

Μπασματζίδης Γιώργος ©2008   

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησης των ΝΤ στη σχολική πράξη
 

Θεωρίες μάθησης Ιστολόγια-Blogs(παρουσίαση)
Σενάρια μάθησης (1) (2) (θεωρητικά) Δημιουργία ιστοσελίδας με το Front Page(εγχειρίδιο οδηγιών)
Ολοκληρωμένα σενάρια μάθησης

Κριτήρια αξιολόγησης δικτυακών τόπων

Ιστοεξερευνήσεις-Webquests Διαδικτυακό περιβάλλον για υλοποίηση κοινότητας μάθησης-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Εννοιολογική χαρτογράφηση Wiki στην εκπαιδευτική διαδικασία
Δραστηριότητες στο διαδραστικό πίνακα  Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων εξ αποστάσεως

 Υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αρχική σελίδα | Παιδαγωγικό πλαίσιο | Υλικό |  Σύνδεσμοι | Blogs

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 30/10/2020