Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Line

Αρχική σελίδα
 
Παιδαγωγικό πλαίσιο
 
Υλικό
 
Σύνδεσμοι
 
Blogs
 

Επικοινωνία

Μπασματζίδης Γιώργος ©2008   

 

-Με τη χρήση των ΤΠΕ παρέχονται διευκολύνσεις-πλεονεκτήματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία
-Παιδαγωγικά κριτήρια και αρχές βάση των οποίων δημιουργούνται οι παραπάνω διευκολύνσεις
-Διαφορές του τρόπου εργασίας των μαθητών σε σχέση με τον καθημερινό τρόπο εργασίας τους στο παραδοσιακό μάθημα μέσα κι έξω από την τάξη
-Αν τέτοιου είδους αλλαγές υιοθετούνταν σε μεγαλύτερη κλίμακα από τους εκπαιδευτικούς, σε τι είδους αλλαγές θα μπορούσε να οδηγηθεί το σημερινό σχολείο;
-Σε τι  θα βοηθούσε η όλη διαδικασία τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να αναπτύξει τις επαγγελματικές και παιδαγωγικές του δεξιότητες;

- Οι ΤΠΕ στην υπηρεσία μετασχηματισμού της εκπαίδευσης(Αρ.& Αθ. Ράπτη)

βιβλιογραφία: : Α.Ράπτης, Α.Ράπτη:" Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας" Α’ Τόμος και Β’ Τόμος, Αθήνα 2001  
   
   
 

Αρχική σελίδα | Παιδαγωγικό πλαίσιο | Υλικό |  Σύνδεσμοι | Blogs

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 30/10/2020