ΟΚΤΩΗΧΟΣ

Ήχος α'  Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ήχος β' Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ήχος γ' Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ήχος δ' Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ήχοςπλ. α Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο|
 
Ήχοςπλ.β Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ήχος βαρύς  Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ήχοςπλ.δ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
ΕΩΘΙΝΑ   Α'   Β'    Γ'   Δ'   Ε'   ΣΤ'  Ζ'   Η'     Θ'    Ι'    ΙΑ'
 
ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ  Ήχος α', Ήχος β' Ήχος γ', Ήχος δ', Ήχος πλ. α',
Ήχος πλ. β'  Ήχος βαρύς,    Ήχος πλ. δ'

 
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ - ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΧΟΝ  -   ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ


T ΡΙΩΔΙΟΝ

ΤΕΛΩΝΟΥ Κ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Κυριακή
 
ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Κυριακή
 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Σάββατο   Κυριακή
 
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο  Κυριακή
 
Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σάββατο  Κυριακή
 
Β΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη Παρασκευή  Σάββατο  Κυριακή
 
Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη Παρασκευή  Σάββατο  Κυριακή
 
Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σάββατο  Κυριακή
 
Ε΄ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σάββατο  Κυριακή
 
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη  ΠαρασκευήΣάββατο
 
  ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ   -   ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ
 
ΣΤΙΧΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ήχος α', Ήχος β',Ήχος γ', Ήχος δ', Ήχος πλ. α', Ήχος πλ. β', Ήχος βαρύς,Ήχος πλ. δ'
   


ΠΕΝΤΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή  Σάββατο
 
Β΄ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Δευτέρα Τρίτη  Τετάρτη   Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΣ Κυριακή των Μυροφόρων Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΣ Κυριακή του Παραλύτου Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ε΄ ΕΒΔΟΜΑΣ Κυριακή της ΣαμαρείτιδοςΔευτέρα ΤρίτηΤετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
ΣΤ΄ ΕΒΔΟΜΑΣ Κυριακή του Τυφλού Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΣ Κυριακή των Αγ Πατέρων Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 
Η΄ ΕΒΔΟΜΑΣ Κυριακή της ΠεντηκοστήςΔευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
 

Κυριακή των Αγίων Πάντων 


 

TA  ΜΗΝΑΙΑ

Σεπτέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 

Οκτώβριος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-17 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Δοξολογία 29 30 31
 
Νοέμβριος

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Αγ. Νεκταρίου 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 

Δεκέμβριος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-17 11 12 13 14 15 16 17 18-24 18 19 20 21 22 23 24 Ώρες 25 26-31 26 27 28 29 30 31
 
Ιανουάριος 01 02 03 04 05 Ώρες Θεοφάνεια 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
Φεβρουάριος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
Μάρτιος  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Δοξολογία 26 27 28 29 30 31
 
Απρίλιος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
Μάιος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
Ιούνιος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
Ιούλιος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 13-19 14 15α 15β 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
Αύγουστος 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 

 


ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ


ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ