Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας
Home Δημοτικό Τραγούδι Αρχαία Ηραία Μαθητικό Βήμα Παραδοσιακή Μαγειρική Συνδέσεις

 


ΑΓΝΩΣΤΟΥ
«ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ»
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(σε πολυτονικό σύστημα με γραμματοσειρές
«palatino linotype»)
 EΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


      Α.  ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

     Ο Αθ. Παπαδόπουλος–Κεραμεύς το 1897 δημοσίευσε1 ποίημα που βρισκόταν στις σελίδες 17-252 του Κτητορικού Κώδικα της Μονής Βαζελώνος3 με τίτλο «ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ». Ο Κώδικας ήταν χαρτώος, σχήμα 4ον, κατάλογος δωρητών της Μονής4 με 367 αριθμημένες σελίδες. «Aκατάστατη και πολλές φορές δυσανάγνωστη γραφή». Δυστυχώς από το 1922 η τύχη του κώδικα αγνοείται5 όπως και η τύχη πλήθους άλλωνΤραπεζουντιανών χειρογράφων.
      Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνος το ποίημα «ΔΙΗΓΗΣΙΣ..» ήταν γνωστό σε όλη την Τραπεζούντα και κυκλοφορούσαν αντίγραφα σε πολλές βιβλιοθήκες. Άλλωστε στον Κτητορικό Κώδικα της Μονής Βαζελώνος  το ποίημα ἠταν «καινούργιο αντίγραφο» από παλιό πρωτότυπο6 Ο Κεραμεύς υπαινίσσεται ύπαρξη δεύτερου αντιγράφου απ’ όπου ο Σάββας Ιωαννίδης αντέγραψε 14 στίχους7.Υπήρχε και τρίτο αντίγραφο του ποιήματος, ανεξάρτητο από τα άλλα που τυχαία ανακαλύφθηκε μαζί με έγγραφη διαμαρτυρία στην Υψηλή Πύλη «ἐπί τῇ παρανόμῳ καί παρασπόνδῳ αφαιρέσει το Ναο Αγ Φιλίππου εἰς Οθωμανικόν τέμενος μεταποιηθέντος»8.  

 


         Β.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

        Ο άγνωστος ποιητής ονομάζει το έργο του «διήγηση»9. Πρόκειται για 430 δεκαπεντασύλλαβους «πολιτικούς στίχοου»10 σε Ιαμβικό Μέτρο, ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή11. (Σε «πολιτικό στίχο» τονίζονταν ποιήματα που δεν ήταν εκκλησιαστικοί ύμνοι). Η «ΔΙΗΓΗΣΙΣ» έχει όλα τα χαρακτηριστικά «έμμετρου Χρονικού» αν και κανείς μέχρι σήμερα δεν της έδωσε αυτό τον τίτλο. Για χάρη της ομοιοκαταληξίας πολλές φορές παρατονίζεται η τελευταία λέξη κάποιων στίχων12 όπως άλλωστε συνηθιζόταν και σε άλλα «έμμετρα χρονικά»13.    
     Η «ΔΙΗΓΗΣΙΣ» δεν μιμείται τους «θρήνους» που χρησιμοποιούν ποντιακή διάλεκτο14 αλλά χειρίζεται ένα κράμμα λόγιας, καθαρεύουσας και λαϊκής διαλέκτου της εποχής. Το κείμενο είναι γεμάτο με τουρκικές λέξεις και εκφράσεις που ανήκουν στο σύνολό τους στο νομικό και διοικητικό λεξιλόγιο. Επίσης παρά τα 200 χρόνια που τον χωρίζουυν από την Άλωση Τραπεζούντος, τον άγνωστο ποιητή γνωρίζει και χειρίζεται με πολλή άνεση αρκετές βυζαντινές λέξεις15                  
         Οι Τούρκοι16
για τον ποιητή είναι «οἱ ὠργισμένοι»(στ.17)και «τα θερία»(στ.24). Προσφιλείς εκφράσεις είναι «πτωχοι Ρωμαιοι» και «Ρωμνοί»17. Ο ποιητής με αυτόν τον τρόπο  ήθελε να δηλώσει με συμβολισμό την πολιτιστική διαφορά μεταξύ των Ρωμιών – απογόνων της «Ρωμανίας» – από τους απολίτιστους Ανατολίτες («Τούρκους») που έμοιαζαν με θηρία. Από το λεξιλογιο του ποιήματος απουσιάζουν τελείως οι λέξεις «Χριστιανοι»και«Ελληνες». Είναι αλήθεια ότι λόγιοι ήδη από τον 15ο αιώνα (όπως και ο Βησσαρίων)σε ρητορικούς λόγους απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο Χριστιανοί18
      Η ΔΙΗΓΗΣΙΣ επηρεάστηκε και από μεσαιωνικά «Χρονικά» και άλλα ποιήματα της εποχής.

α. Στίχοι που συναντάμε στο «Χρονικό του Μωρέως»
19:       

- [στ     1
[βούλομαι ἐλθεῖν σωματικώς να τους ειπώ να βλέπω]           Χρ. Μορ. 24
- [στ.  61 ]  [Ὁ βασιλεύς ὑπέταξε καί κάστρη εἰς τούς τόπους]                  
Χρ. Μορ. 233
- [στ. 200]  [πολλά τον τιμωρούσαν ]                                                              Χρ. Μορ. 17
- [στ. 213]
[κ᾿ ὑπόσχεσιν τοῦ ἐποῖκαν,]                                                           Χρ. Μορ.

β.            Στίχοι που συναντάμε στο «Χρονικό των Τόκκων»20:         

- [στ.    61 ]            [Αφού γαρ εδυνάμωσεν τα κάστρη και τον τόπον]        Χρ. Τόκ. 134
- [στ.  138  ]           [εχαίρονταν, αγάλλονταν μικροί τε και μεγάλοι  ]       Χρ. Τόκ. 2177
- [στ.  190 ]           [Με δώρα, με χαρίσματα, με θησαυρούς μεγάλους ]       Χρ. Τόκ. 23
-
[στ. 118, 152]     [εχαίρονταν, αγάλλονταν μικροί τε και μεγάλοι ]         Χρ. Τόκ. 2177
- [στ.  220 ]           [Ως σύντροφον τον είχασιν μικροί τε και μεγάλοι ]        Χρ. Τόκ. 145
- [στ. 269  ]           [Ήτον γάρ…                                                                           Χρ. Τόκ. 146 
- [στ. 387  … ]      [[ἧτον και θέλημα Θεού … ]                                                Χρ. Τόκ. 946

γ.            Στίχοι που συναντάμε στο έργο ΕλευθερίουΤραπεζουντίου21:      
- [στ. 388 ] [πολύτιμα κατά πολλά, άξια καί τιμημένα ]     Ελευθέριος Τραπεζούντιος

     H προσευχή στο τέλος του κειμένου (431-434) θα περίμενε κανείς να απευθύνεται σε κάποιον πολιούχο της Τραπεζουντος (Παναγία Χρυσοκέφαλος ή Άγο Ευγένιο) και
όχι στον Παντοκράτορα. Άλλωστε και ο Ελευθέριος ο Τραπεζούντιος ποιητής του 18ου αιώνος, στην Παναγία απευθύνεται ζητώντας της να «ελευθερώσει» τον λαό της από «αὐτά ὅλα» που «παθαίνουμε νύκτα καί πᾶσα μέρα»22 Πάντως,ο τύπος παρακλήσεως συνηθιζόταν από λόγιους μοναχούς στο τέλος ομιλίας ή διηγήσεως.   


 

        Γ.  Ο «ΑΝΩΝΥΜΟΣ» ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ            

     Η «ΔΙΗΓΗΣΙΣ» παραδίδεται ανώνυμη23, ωστόσο από τους πρώτους στίχους ο άγνωστος συγγραφέας αποκαλύπτει κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αποκαλεί τον εαυτό του «αμαθή» (στ. 1), αγράμματο («σε δάσκαλο δέν ἔπραξα» στ. 4). Γνωρίζει ότι οι αναγνώστες του μπορεί να είναι λόγιοι και ζητά επιείκειά («μή μ’ άναγελᾶτε» στ. 4)24.Οι παραλλαγές του κειμένου που παραδίδονται δεν σώζουν σοβαρά ραστικά λάθη που θα έδειχναν αγράμματο στιχουργό. Αντίθετα τηρούνται κανόνες ορθογραφίας που ένας αγράμματος ίσως δεν θα πρόσεχε (στ. 151, 202).         
     Ο στιχουργός δεν εξηγεί πώς έμαθε τόσες πολλές λεπτομέρειες διοικητικού –νομικού χαρακτήρα (στ. 124 - 135) στις οποίες συνήθως έχουν πρόσβαση μόνο οι ασχολούμενοι με τα κοινά και οι μορφωμένοι. Ίσως ήταν μοναχός ή ιερεύς και μπόρεσε να μπει στην αίθουσα συνεδριάσεων. (Λόγιοι μοναχοί ακόμη και ονομαστοί ηγούμενοι από μετριοπάθεια συνήθιζαν να υπογράφουν «ταπεινός», «αμαθής»κ.ά.)25. Πάντως ο στιχουργός γνώριζε όσα ένας «αμαθής» θα ήταν αδύνατο να εννοήσει.     
      Περιγράφει ευσυνείδητα «όσα είδαν τα μάτια του» (στ 2).  Παρακολούθησε από κοντά την προετοιμασία και την συνεδρία του τρίτου Διβανίου (στίχ. 208 – 251) από την οποία έλειπε ο Μητροπολίτης (λεπτομέρεια που γνώριζε ο ποιητής). Ήταν κοντά στους διωκόμενους Έλληνες την στιγμή που ο μητροπολίτης έλειπε.Γνώριζε τα ονόματα των «αρχόντων» που αναπλήρωναν τον απόντα μητροπολίτη, ακόμη γνώριζε τους «τρεις ιερείς και τρεις άρχοντες» που ανέλαβαν να μεταφέρουν την διαμαρτυρία των «Ρωμαίων» στην Υψηλή Πύλη.   
     Αμφιβολίες για το αν ο ποιητής ήταν αυτόπτης  δεν αιτιολογούνται ικανοποιητικά26. Ούτε η ταυτισή του με τον Ελευθέριο, λαϊκό ποιητή του 18ου αιώνος έχει κάποια βάση27: Το έργο του Ελευθερίου είναι «άτεχνο» «ελαττωμένης αξίας». Εξ άλλου είναι αδύνατον μετά από έναν αιώνα να περιγράφηκαν με τόσες λεπτομέρειες γεγονότα άγνωστα στους πολλούς που μόνο αυτόπτης μάρτυς μπορούσε να περιγράψει. Και ο στ. 394 γράφτηκε την εποχή που ο Αχμέτ Κιοπρουλής ξεκίνησε πόλεμο με την Ρωσία. Μετά από μερικά χρόνια ο στίχος ασφαλώς θα γραφόταν διαφορετικά.      

 


 

        Δ΄            ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.        Πρόλογος   (1-20)           
         
Ο αγράμματος ποιητής εξιστορεί όσα «είδαν τα μάτια του»(1–6).              
          Ο Άγ Φίλιππος βρίσκεται σε εύφορη θέση που διεκδικούν και οι Τούρκοι (7 – 20) .              
2.       Απαλλοτριώσεις ναών και μοναστηριών   (21-61)        
          Φοροαπαλλαγές στην εκκλησία (21–28) Μετατροπή ναών σε τεμένη (33–52)     
         
Η μητρόπολη παρέμεινε στους «Ρωμαίους» πληρώνοντας φόρο (53 – 61).             
3.       Αμφισβητούμενο Νομικό Καθεστώς Ναού Αγίου Φιλίππου   (54-123)              
         Αγορά Αγ Φιλίππου-μεταβίβαση στην Μητρόπολη χωρίς  εισφορά στο ımaret (54 – 75)
         
  Το Imaret διεκδικεί φόρο Δεκάτης με βάση παλαιό «περάτι» (76 – 85).          
         «Ορισμός Σελίμ Α΄» και δικόγραφα (86 – 93).     
         Κινήσεις μουφτή και μουτεβελή-καταπάτηση του νόμου περί κληρονομίας (94 – 103).
          Οι «Ρωμαίοι» δωροδοκούν τον πασά. (104 – 123) .             
4.       Σύσκεψη στη Μητρόπολη και στο σεράι του μπέη   (105-197)               
         Δικόγραφα επιβάλλουν κατάσχεση της μητρόπολης λόγω χρεών (105 –134)       
         Ο μουφτής απορίπτει απόφαση του «διβανίου» (135 – 149) .         
          Σύσκεψη χωρίς τον μητροπολίτη. Παράνομη κίνηση Μουφτή-Μουτεβελλή (150 – 197).
5.     Τρίτη Σύσκεψη στην Μητρόπολη   (198-271)  
        Νέος διοικητής και δικαστικός επιθεωρητής. Συνάντηση με μουφτή (198–219).   
       
Σύσκεψη υπό τον μητροπολίτη. Αναφορά Μουφτή στον Κισλάρ Αγά (219 – 271).
6.     Γράμμα του Κισλάρ Αγά – Δίωξη Χριστιανών   (272-375)         
       
Ο Κισλάρ Αγάς δίνει εξουσία στον Μουφτή (272–289). Αντίδραση πασά (290–331).
       
Συμπλοκή, ύβρεις, απειλές.
         
Ο Μουφτής έφιππος επικεφαλῆς άγριου τούρκικου όχλου εφαρμόζει βία.
          «Φυγιάτι» των «Ρωμαίων» στον πασά. Υποσχέσεις του πασά (332–375). 
7.     
Βανδαλισμοί στην Μητρόπολη   (378-430)              
       
Καταστρέφουν την βιβλιοθήκη. Η διεφθαρμένη οθωμανική αρχή σιωπά (376–400).
           Αυθαιρεσίες, τρομοκρατία (401–408). Προσφυγή στον σουλτάνο. (409–430).        
8.        Επίλογος   (431-4)             
           Προσευχή στον «Παντοκράτορα» που η θέλησή του είναι σεβαστή σε όλους (431– 434).
 


 

          Ε.  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ      

Ερευνητές του 19ου αιώνος στο σύνολό τους28 και ο Χρύσανθος στην Ιστορία του29 χρησιμοποιούν ελάχιστες από τις ειδήσεις που παρέχει η «ΔΙΗΓΗΣΙΣ» (αντιγράφουν στίχους του ποιήματος που περιγράφουν βανδαλισμούς των Τούρκων εναντίον της Μητρόπολης Τραπεζούντος). Δεν ασχολήθηκε κανείς με τις ειδήσεις που παρέχονται πλούσιες για την οικονομική, διοικητική και κοινωνική κατάσταση της Τραπεζούντος του 17ου αιώνος. Ας δούμε εν συντομία τις σημαντικότερες:               

1.             «Βασιλικά κτίσματα» (ναοί - ιδρύματα) στην Τραπεζούντα  
      Οι ναοί της Τραπεζούντος φημίζονταν για την λαμπρότητα και ομορφιά τους30. Ήταν «βασιλικά κτίσματα»31, «καύχημα Λαζίας»32. Ο Μεχμέτ Β΄33 «χάρισε» στο κοινό των «Ρωμαίων»  όλες τις εκκλησίες»34. Ίδια στάση κράτησε ο Σελήμ Α΄που ως διάδοχος – διοικητής Πόντου35 – σεβάστηκε την Τραπεζούντα. Τα ευαγή ιδρύματα και το
ımaret (πτωχοκομείο)36 οφελήθηκαν από τον Σουλτάνο.          
      Ο Ἀγιος Ευγένιος (πολιούχος - δέσποζε στο Μίθριον Όρος) ήταν «βασιλικό κτίσμα» με τρούλο και καμπαναριό37(Αξίζει να ερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο ο Μεχμέτ Β΄ επέλεξε τον Άγ Ευγένιο για την πρώτη του προσευχή).Η Χρυσοκέφαλος38 μετατράπηκε σε Ισλαμικό Τέμενος39 μετά τον Άγιο Ευγένιο40. Το ίδιο αξιόλογη ήταν η Αγία Σοφία στα δυτικά «ἔξω τοῦ κάστρου»41. Τέλος ο Άγιος Φίλιππος42, κτίστηκε από την Άννα θυγατέρα Αλεξίου Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού43. Έγινε καθεδρικός ναός όταν η Χρυσοκέφαλος μετατράπηκε σε ισλαμικό τέμενος44.

     2.              Πληροφορίες για την Διοίκηση            
      Μετά τον Σουλεϊμάν Β΄
45 η κεντρική εξουσία ανίκανη να επιβληθεί στα βιλαέτια της Μαύρης Θάλασσας, παραχωρεί την διοίκηση σε πασά των Περσικών Συνόρων46  ή και στον τοπικό αγά47. Γενίτσαροι και Σπαχίδες αποτελούν την Φρουρά του κάστρου48. Τον θεσμό του Τζαούση49 με καθήκοντα δικαστικού κλητήρα δεν τον κατήργησαν οι Οθωμανοί αλλά του δίνουν περισσότερα αστυνομικά καθήκοντα. Σοβαρές υποθέσεις αντιμετωπίζονταν με έκτακτο συμβούλιο («ντιβάνι») που συγκαλούσε ο πασάς50. Οι Αυθαιρεσίες του πασά πολλές φορές μπορούσαν να του στοιχίσουν την ζωή51.           
      Ο άγνωστος ποιητής γνωρίζει το ενδιαφέρον του Μεγάλου Βεζίρη για την Τραπε
ζούντα (στ. 385) και απευθύνεται σε αναγνώστες που το γνωρίζουν και αυτοί52. Επόμενο είναι  για σημαντικά θέματα όπως την διένεξη για την μητρόπολη, ο Μουφτής να  ζητά την υποστήριξη και βοήθειά του. Ο Κισλάρ Αγάς είχε μεγάλη δύναμη σε θέματα διοίκησης Ιδρυμάτων (επέβλεπε την οικονομική διαχείρηση των βακουφίων).. Αντίθετα ο ίδιος ο Σουλτάνος53 δεν είχε καμία ανάμιξη με τα κοινά. Κανείς δεν επικαλείται την βοήθειά του. Στους στ. 411-414 φαίνεται καθαρά πως οι «ταπεινοί Ρωμαίοι» γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τίποτε δεν θα καταφέρουν με την προσφυγή στον «βασιλέα».           
    Ο Καδής δεν είχε μεγάλη δύναμη. Υην απόφασή του μπορούσε να την αμφισβητήσει ο Μουφτής, να μιλήσει προσβλητικά και να τον καθυβρίσει χωρίς συνέπειες
54. Για την διένεξη με την μητρόπολη έπρεπε να έλθει ο ναζήρης55που έβγαλε απόφαση αρεστή στον όχλο56 παραβλέποντας την απόφαση του Καδή.            
      Ο στρατός είχε λόγο στις αποφάσεις της δικαιοσύνης: Σπαχίδες και Γενίτσαροι συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του δικαστηίου. Η τελικη έγκριση μάλιστα ζητήθηκε όχι από τον Ναζίρη ή τον Καδή αλλά από τον Καζασκέρη
57.         
      Όσο ο Μητροπολίτης βρισκόταν στην θέση του κανείς Τούρκος δεν τολμούσε να τον αμφισβητήσει
58. Για θέματα που αφορούσαν τους χριστιανούς, συγκαλούσε διβάνι όπου μετείχαν εκπρόσωποι μονών και λόγιοι ιερείς59 υπό την προεδρία του. Οι Τούρκοι ακόμη και ο Πασάς μπορούσαν να παρακολουθούν. Ποτέ ο Πασάς δεν αρνήθηκε επικύρωση των αποφάσεων του μητροπολίτη.   
       Ιδια δύναμη είχε ο Μουφτής όμως αυτή πήγαζε από επιρροή του στον εξαθλιωμένο φανατικό όχλο. Για να ελέγχει αυτόν τον όχλο υποσχόταν λάφυρα
60. Αντίθετα το κύρος των Ουλεμά και Σοφτά οφείλεται στην μορφωσή τους(δάσκαλοι του κορανίου). Δεν λογομαχούσαν με κανέναν, επειδή η ιεροπρέπεια δεν τους το επέτρεπε.             
Στην θρησκευτική διοίκηση υπάγονταν το τζαμί, το ιεροσπουδαστήριο και τα ευαγή ιδρύματα. Τα διαχειριζόταν το «Ιερόν Βακούφιον» (πρόεδρος ο Μουφτής, διαχειριστής  ο Μουτεβελής)
61. Αντίθετα τα χριστιανικά ιδρύματα χαρακτηρίζονταν «mülk» (κτήμα που ανηκει σε ιδιώτη) ή τα παραχωρούσε ο Σουλτάνος με berat (ορισμό) και ανάλογα δικόγραφα όπως emr i serif («έμρια» στ.
  91
).     
      Η παροικία Εβραίων και Λεβαντίνων δεν εμπλέκονται στην διοίκηση ούτε μετείχαν σε συσκέψεις αρχόντων γι’ αυτό δεν αναφέρονται στην διένεξη για την μητρόπολη. Πρέπει να ερευνηθεί η σχέση της ουδέτερης στάσης των Λεβαντίνων με τις φιλικές σχέσεις του μητροπολίτη Ιγνατίου με τους Ιησουίτες62 μετά το 1614.

γ.            Έκτακτοι Φόροι  – Δοσοληψίες – Διαφθορά   
      Τα ιδρύματα που υπάγονταν στο Ιερόν Βακούφιον (το
imaret κ.ά) εισέπρατταν φόρους για την συντήρησή τους ενώ αντίθετα τα χριστιανικά ιδρύματα και μονες πληρωναν για να διατηρούν ανεξαρτησία63. Είσπραξη φόρου γινόταν σε χρυσό νόμισμα. Σε εμπορικές συναλλαγές επίσης προτιμούσαν σταθερο νόμισμα (οι Έλληνες άρχοντες το εκρυβαν για ώρα ανάγκης). Ειναι τα «στάμενα»64 που μάλλον πρόκειται για νόμισμα με προδιαγραφές βενετικού χρυσού65 (οι Έλληνες το ονόμαζαν φλωρίον66 και οι Τούρκοι sikke-i-filuri). Η προτιμηση αυτή στο χρυσό νόμισμα γενικεύτηκε μετά την μεγαλη υποτίμηση του 1642.      
       Πολυ πριν την υποτίμηση ο Σελίμ Α΄ (1512;) μπορούσε να κάνει αγοραπωλησίες προς όφελος του κράτους ή φιλικών του προσώπων εισπραττοντας χρυσό νόμισμα (πώλησε στον Άρχοντα Μάρκο το κτήμα Αγ Φιλίππου εισπράττοντας 200 φλωρία)67. Αργότερα όμως (όταν πια η κεντρική εξουσία αμφισβητηθηκε), αρχισαν να αναθεωρούνται και οι πράξεις ατέλειας που παραχωρησε ο Σελίμ Α΄. Στα μέσα 17ου αιωνος για να διατηρηθει κάποιο προνόμιο επρεπε να εκδοθει νέα απόφαση.
Ο Πασάς, οι δημόσιοι λειτουργοί, ο Καδής, ο βεζίρης, οι Καζασκέριδες, περίμεναν «δώρο» για να εγκρίνουν μια ανανέωση προνομιου  ή να απονείμουν δικαιοσύνη68.             
  
     Για καθημερινές συναλλαγές. (αγορά καταναλωτικών αγαθών) κυκλοφορούσαν χάλκινα νομίσματα χωρίς μεγάλη αξία με το όνομα «φόλλες». Με μεγάλη ευκολία μπορούσαν να νοθευτούν γι’ αυτό και το ειρωνικό σχόλιο «μια φόλα τρυπημένη»69 αντιστοιχούσε με την φράση «κάλπικη πεντάρα». Η ονομασία «φολλα» προέρχεται από το βυζαντινό νόμισμα «Φόλλις» ή «φολλερόν» που εμφανίζεται στις βυζαντινες πηγες την επόχή του Αναστασίου Α΄70.

 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


  1.    FONTES Νο VI, σελ 155 - 165
  2. «Καινούργιο αντίγραφο...δια χειρός Παναγιώτου Χατζή Κακούλογλου .. γραφέν έτει 1811 Νοεμβρίῳ 11».
  3.  Για την Ι. Μονή Βαζελώνος στη Τραπεζούντα βλ. Κυριακίδης 1, σελ. 362
  4.

Ήταν Κτητορικός Κώδιξ, «Βιβλίον Παρρησιῶν… με αρχική καταχώρηση εγγράφου χρονολογημένου προ του 1650» Κυριακίδης 1,  ό.π.

  5.

Σήμερα ο Κτητορικός Κώδικας  Βαζελώνος που περιείχε την «ΔΙΗΓΗΣΗ- ΑΛΩΣΗ  ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ» θεωρείται χαμένος. Παρ’ όλ’ αυτά δεν φαίνεται απίθανο να ανακαλυθθεί σε κάποια συλλογή μεταξύ των χειρογράφων που έσωσαν ξένοι συλλέκτες ή Έλληνες λόγιοι (μέλη του ΦΣΚ) σκόρπια σε διάφορες βιβλιοθήκες ακόμη και στο Παρίσι και στην Ρουμανία. (Βλ. Adolf Deissman, Hands chriften aus Anatolien in Ankara und Izmir: Zeitschrift furdie neu testamentliche Wissensdraft und die Kanndeder e Lefzen Kirche Τόμ.ΛΔ, τεύχ. 3 - 4 262-284 Nikos Bees in Athen meinem alten Mita beitez vom Neutestamentlich en Seminar der Universität. BERLIN  ev. Zeitschrift...ενθ ανωτέρωDruck von Walter de Groyter U.Co.Berlin 1936,  265.πρβλ. A. Deissmann  Furchungen und Funde in Sergi , Berlin   1939, σελ.25,30,127κε. Επίσης Paul Moraux Manusc. de Summela...ANALECTA BOLLANDIANA 95,261-268.19. 269-273 και ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ   24,  607-609).  

  6. Στον «Κώδικα της Μονής Βαζελώνος» ο Παναγιώτης Χατζή Κακούλογλης «τῷ 1811» αντέγραψε «πολλά ἔγγραφα» (Κυριακίδης 2, σελ. 151). Και το ποίημα από κάποιο ανθίβολο το αντέγραψε.
  7. «Ο Ιωαννίδης περιέλαβε… 14 στίχους… Απο πού όμως ο Ιωαννίδης έμαθεν αυτό το ποίημα και πού ηύρε το αντίγραφό του, δεν λέγει τίποτα». FONTES Προλεγόμενα (Ρωσσικά) σελ. ΧΙV. Ιωαννίδης (1870) σ. 177,
  8. Τριανταφυλλίδης 1870, σ. 56-57
  9.

Στον Κτητορικό Κώδικα Βαζελώνος χαρακτηρίζεται «ιστορία» FONTES, Προλεγόμενα (Ρωσσικά) σελ.ΧΙΙΙ πρβλ. ΕΦΣΚ σελ.7 $ 4δ΄ Κυριακίδης 2, σελ. 55.              
«Έμμετρες Διηγήσεις» και «Έμμετρα Χρονικά» ήταν συνηθισμένα ήδη από τον 8ο αιώνα («Άσμα του Αρμούρη» που περιγράφει πολέμους με Άραβες,). Τα «Χρονικά» έμμετρα ή πεζά (όπως του Κυπριακού Κύκλου), πληθαίνουν από τον 12ο αιώνα – όταν Σταυροφόροι και Τούρκοι κυριεύουν ελληνικά εδάφη. Τον 14ο αιώνα, έμμετρα χρονικά περιγράφουν περιπέτειες Σταυροφόρων («Χρονικόν τοῦ Μορέως»,  «Χρονικό των Τόκκων», «
Ἐξήγησις τῆς γλυκείας χώρας
Kύπρου ὑπό Λεοντίου Μαχαιρᾶ» κ.ά.).

10.

Το αντίγραφο που έχει υπ’ όψιν ο Ιωαννίδης παραδίδει «περί τούς 400 στίχους» FONTES Προλεγόμενα (στα Ρωσσικά) σελ. ΧΙV. Ιωαννίδης (1870) σ. 177.

11.

 Ο Τριανταφυλλίδης 1866 (σελ. 56) μιλά για «στίχους πολιτικούς ανομοιοκαταλήκτους». Όμως δεν παραθέτει κανέναν από αυτούς τους στίχους. Αντίθετα, οι στίχοι που παραδίδουν οι άλλες πηγές φέρουν ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή με ελάχιστες εξαιρέσεις: τα ζεύγη 5-6, 29-30, 45-46, 51-52, 58-59, 82-83, 86-87, 106-107, 126-127, 130-131, 140-141, 164-165, 168-169, 198-199, 216-217, 224-225, 244-245, 276-277, 348-349, 360-361, 381-382, 397-398, 413-414, 417-418,    Οι στίχοι 53-55, 338-340 ομοιοκαταληκτούν μεταξύ τους. Μόνο οι στίχοι 130, 320, 341, 378, είναι ανεξάρτητοι.  

12.

Όπως στους στίχους  56-57. Αλλά και σε πολλούς στίχους το μέτρο παρουσιάζει αδυναμίες. Οι στ. 147 168 169 180 360 361 έχουν 14 συλλαβές. Ο στ. 219 έχει 19 συλλαβές Οι στ. 349 411 έχουν 16 συλλαβές

13. πρβλ. «…πράξεις καλῶν στρατιώτων…», Χρονικόν Μορέως, στίχ, 1349.  
14. (αν και στους στίχους 55, 81, οι φράσεις θυμίζουν ποντιακή ρίζα)
15.

ἔτζι (60), πάραυτας(158), πολλά μᾶς φοβερίζει (183),νά μήν τό στέργῃς (299), ἔτζ[ι](94), ἀμή(96). ἀδιάντροπος (335), τζουκόυρια (στ. 381), τζάκιζε (382,383) στασίδια (στ. 383), ἐπάρτε  τα(427) κ.ά. Η αιτιατική Πληθυμντκού: ταῖς ἐκκλησίας (26, 31), ταῖς ἐχάρισαν (28), ταῖς πανουργίαις (264), ταῖς μαγείαις(265), ταῖς πόρταις (379), ταραχαῖς μεγάλαις(75), ταῖς ἁμαρτίαις (402, 407), ταῖς ἀνομιαῖς(409)

16.

Η λέξη Τοῦρκοι εμφανίζεται πάντα σε Πληθυντικό (Ονομ. Πληθ. στίχ. 17, 21, 24, 61, 72, 93, 95, 125, 151, 162). (Γεν. Πληθ. στίχ. 8, 28, 48). (Αιτ. Πληθ. στίχ.  280, 350, 377, 141, 280, 350, 377).

17.

 Πάντα σε πληθυντικό «Ρωμαῖοι» (104, 125, 185, 232, 248, 256, 260, 397, 409),  «Ρωμαίων» (71, 86, 108, 216, 310), «Ρωμαίοις» (131), «Ρωμαίους» (101), «Ρωμνοί» (97).

18. Βησσαρίων, Ἐγκώμιον εἰς Τραπεζοῦντα
19. Ε. Ζαχαριάδου, «Οι χίλιοι στίχοι στην αρχή του Χρονικού τωνΤόκκων», Ηπειρωτικά Χρονικά 15 (1983)158-181
20.

 Cronaca dei Tocco di Cefalonia; prolegomeni, testo critico e traduzione, by Giuseppe Schirò, Corpus fontium historiae Byzantinae 10. (Rome: Accademia nazionale dei Lincei, 1975).

21.  Κυριακίδης,2  Βιογραφίαι
22. Κυριακίδης 2 σελ. 116
23.   («…ἀγνώστου τινός στιχούργημα…» Τριανταφυλλίδης 1, σελ. 56). 
24.

  Ο Παρανίκας 1867 (σελ.112) βλέπει σ’ αυτήν την την φράση λειτουργία σχολών στην Τραπεζούντα

25.

Ο Ιωάσαφ λόγιος μοναχός της Μονής Βαζελώνος υπογράφει:»εὐτελής καί ἀμαθής Ἰωάσαφ ἱερομόναχος». Κυριακίδης 1, 363, παράγρ. 1

26. Τριανταφυλλίδης 1 σελ. 56
27. Κυριακίδης 2 σελ. 115 .
28.

 Σ. Ιωαννίδης σελ. ---, Επ. Κυριακίδης 1, σελ. 35, Επ. Κυριακίδης 2, σελ. 151΄. Τριανταφυλλίδης 1 σελ. ---, Ευαγγελίδης σελ. --, Ο Παρανίκας από τον πρόλογο του ποιητή «σε δάσκαλο δεν έπραξα…» προσπαθεί ναβγάλει συμπεράσματα για το μορφωτικό επίπεδο της περιοχής (Παρανίκας, σελ. ---), 

29.

 Χρύσανθος, σελ.  --- και --- .

30.

 «… τά πανταχοῦ τῆς ἡμετέρας ἱερά συμβαίνει καί οἱ νεώ, / …πᾶσαν κύκλῳ διαλαβόντες τῆς χώρας … /  … διαφέροντες κάλλει… »  Βησσαρίων, Εἰς Τραπεζοῦντα, 65, 10-16.

31.   «…νεῶν κάλλεσιν ἡμεροῦσαν». (Ευγενικοῦ Ἔκφρασις Τραπεζοῦντος, 371 $ 9.).
32.

 (στίχοι 33-34)

33. («κράτησε τον λόγο του ο σούλταν Μεεμέτης» στ. 27-28).
34.

Bryer, ό.π., σ. 81. Πρβλ. και στο ίδιο σελ. 85. Επίσης Fallmerayer, σ. 261. Μητροπολίτης τοποθετήθηκε ο Παγκράτιος (1472) στον οποίο δώθηκαν και αρμοδιότητες Μιλέτ Μπασί  Οι Μονές μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνος διατήρησαν την περιουσία τους, έλαβαν προνόμια ασυδοσίας και δεν αναγράφονται σε vergı tahsili defter (φορολογικούς καταλόγους). Heath Lowry, σελ. 121-123. (Οι στ. 29-32 αποφεύγουν να αποδώουν στον Μεχμέτ Β΄ τις παραβιάσεις των προνομίων. Το 1472 στην επανάσταση των Ak Kuyunlu συνέπραξε ο μητροπολίτης Παγκράτιος. Ο Μεχμέτ Β΄ τον καθαίρεσε και επέβαλε κηρώσεις). Βλ. Μ. Γεδεών σ. 120-12

35.

(σεβαστός στους Τραπεζουντίους στ.128-129). Φερόταν ως διάδοχος των Μ. Κομνηνών και υπέγραφε «Βασιλεύς Πόντου και Δεσπότης Τρασπεζούντος» Fallmerayer 2, 337-338. Λαμψίδης, σελ168
36. (İmaret – μαρέτι στ. 65, 73, 76, 82, 219). Ιδρύθηκε με προτροπή της Gülbahar Hatun, ελληνίδας μητέρας του. Cuinet, 44. (Για την Γκιουμπαχάρ-Χατούν, βλ. Λαμψίδης 167).
37. (στίιχοι 39-42). Οι Τούρκοι απαγόρευσαν τις καμπάνες σε ναούς πόλεων. (Επιτρέπονταν ξύλλινα ή μεταλλικά «σήμαντρα»).  Για τον Άγιο Ευγένιο αρχιτεκτνικές λεπτομέρειες στον G. Milet 454. 
38. (στ.45-52). Αναστυλώθηκε από τον Ιουστινιανό. Προκοπίου Περί Κτισμάτων, 3, 7.2 - 3.7.3.1 .  Millet 11. Έργα Ιουστινιανού εδώ μετά από σεισμό. (Vasiliev, 386). Ως μητρόπολη ανακαινίστηκε τον 9ο αιώνα (Stezygowsky,1). Ανακαινίστηκε το 1341 με βασιλικές δαπάνες Χρύσανθος, 246.
39. Fatıh camisi (προς τιμήν του Μεχμέτ Β΄). Orta Hısar Camisi, (στο κέντρο της πόλης). Büyük camisi (λόγω μεγέθους). Έγινε Τζαμί το 1461  αμέσως μετά την Άλωση (Χρύσανθος σελ. 711)
40. Ο ποιητής(στ. 45-46) γνωρίζει την σωστή παράδοση: (Ο Μεχμέτ Β΄ πρώτα προσευχήθηκε στον Άγ Ευγένιο καθιερώνοντάς τον ως «Yenı Cuma Camısı». Μετά μπήκε στην Χρυσοκέφαλο).
41.  (στίχοι 35-38). Κτίσμα Μανουήλ Α Μ. Κομνηνού G Millet, 428. Τοιχογραφίες από το 1291. Έγινε τζαμί το 1670. Το 1964 έγινε μουσείο. Το 2013 με πράξη του Diyanet İşleri Başkanlığı ξανάγινε τζαμί.
42. (στ.15-16) στο Ανατολικό  τείχος του Κάστρου μεταξύ Μιθρίου και θαλάσσης (λιμένα Δαφνούντος – σημερινό Dafünüş).  G. Milet 420-421
43.    Κτήτωρ η Άννα σύζυγος Ι. Μουρούζη, θυγατέρα Αλεξίου Γ΄΄. Σ Ιωαννίδης 238.. W. Millet 114-115.
44. Μετά το 1461 για τις αυξημένες ανάγκες της μητρόπολης, προστέθηκε επέκταση στη δυτική πλευρά με χονδροειδή τοιχοδομία Talbot Rice 55. Στη Β. πλευρά υπήρχε πρόπυλο με θολωτή στοά G Millet 454
45. Από το 1534 πρωτεύουσα της Ανατολίας δεν είναι πια η Τραπεζούντα αλλά το Ερζερούμ.
46. «Ἀτζέμ Πασσιᾶς..Περσίτης» (στ. 200).
47

(beylerbeyi = ηγέτης τερεμπέηδων–γεωκτημόνων). Π. Τριανταφυλλίδης 1870, 93-101, 84. Ἰσραήλ Βαφειάδης, σελ. 167 και 184-186. Ελέγχουν από Βατούμ μέχρι Κερασούντα ασκόντας τρομοκρατία. Τριανταφυλλίδης 1870, 93,  Ισραήλ Βαφειάδης σελ. 185  Τους διέλυσε ο Σελήμ Γ΄(1781-1807).

48.  (στίχ. 119, 123) Σπαχίδες (sıpahı) ήταν αξιωματικοί Ιππικού. Ο σουλτάνος  τους παραχωρούσε γαίες.
49.  (στίχ.254) Ο Μέγας Τζαούσιος στο Βυζάντιο του 11ου αιώνος είχε αρμοδιότητα λοχία (Κοδδινός Περί Ὁφφικίων 182.18-182.21) και αγγελιαφόρου – κλητήρα (Guilland, 605, σημ. #35). Στην Οθωμανική  Διοίκηση ο Τζαούσης (çavuş) εκτελεί χρέη αγγελιοφόρου και λοχία. Τον 17ο  αιώνα ήταν κλητήρας στο οθωμανικό δικαστήριο Bartusis, 197.  
50. Σ’ αυτό μετείχαν ο Καδής, σπαχίδες, Γενίτσαροι, ο μουφτής και Έλληνες άρχοντες (στ.62.. 108-109)
51. Στίχ. 103
52. Ο Αχμέτ Κιοπρουλού ήταν γόνος της οικογενείας των ………
53. Ο Μεχμέτ Δ΄ (1648-87)ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία 10 ετών. Την διοίκηση ασκούσε η οικογένεια Κιοπρουλού, ο Κισλάρ Αγάς και οι Γενίτσαροι που τελικά τον εκθρόνισαν.
54. Στ. 159–161. Μεγάλες πόλεις είχαν καί muftı και kadı . Ο Μουφτι μπορουσε να εκδιδει fetva για αστικές υποθεσεις ερμηνευοντας το κορανιο. Ίσως γι’ αυτό συγκρούονταν οι αρμοδιότητες με του καδή (στ. 73)  
55. Στίχ. 206-209. Ναζίρης = Δικαστικός επιθεωρητής με έδρα το Ερζερούμ.
56  Η απόφαση του Ναζίρη επηρεάστηκε και από την θέληση του Μουφτή.
57 (στίχ 285)Υπήρχαν δύο καζασκέρηδες (ανώτατοι στρατοδίκες) με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Τον 17ο αιώνα είχαν λόγο και σε διοικητικές δίκες. Mantran, 115-16.
58. Τα θλιβερά γεγονότα του 1665 συνέβησαν όταν  η έδρα του μητροπολίτη ήταν κενή. 
59.  (στ. 120-125). Μπορούσαν να παρακολουθούν και «αβάνοι» (avan = επίσημοι).
60. στίχ.  360 κ.ε. Την επίθεση στην Μητρόπολη ακολούθησε καταλήστευση της περιουσίας της
61.  στιχ. 77-78.
62. Επιστολες Ιγνατιου προς τον αρχηγό των Ιησουιτών στην Ρωμη Hoffmann, σελ 372-373 
63. στίχ. 65,  84.
64.

Στίχ. 114. ιστάμενα = σταθερή νομισματική μονάδα όπως στην Βυζαντινή εποχή. Πρώτη φορά το συναντουμε στην υποτίμηση επί Νικηφόρου Β΄. Philip Grierson, Βυζαντινή Νομισματοκοπία, ΜΙΕΤ, 2007, σελ. 80). Επί τουρκοκρατίας σήμαινε το σταθερό χρυσό νόμισμα που δεν νοθεύτηκε.

65.

ίδιο με το μοναδικό που σώζεται και εκτίθεται στο Αρχαιολ. Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως. Στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών εκτίθεται φωτογραφική αποτύπωση αυτού του μοναδικού νομίσματος.

66.  (στίχ. 297) «καί ἔπαρε φλωρία».  (στίχ. 384 «νά βρίσκωσι φλωρία»  (στίχ. 66, 131)
67. (στ. 64 -  67) Για τα «Φλωρία διακόσια»που εισέπραξε εκδοθηκε ειδικο συμφωνητικό (χοτζέτι).
68.  στ.  114, 116, 263  190,  147   
69. στ.  132.
70.

[φόλλις = οβολός. Σουίδα, phi, 564.1] Από την εποχή του Αναστασίου Α΄ μέχρι την μεταρρύθμιση του Αλεξίου Α΄(1092), ο φόλλις (μεγάλο βαρύ χάλκινο νόμιμα) κυκλοφορούσαν στην αγορά. Β. Πέννα, Το Βυζαντινό Νόμισμα, σελ. 20. Από τον 8ο αι. χάνει την αξία του. Philip Grierson, Βυζαντινή Νομισματοκοπία, ΜΙΕΤ, 2007, σελ. 36 .  Στην Αίγυπτο το νόμισμα αυτό κυκλοφορεί στις αρχές του 17ου αι. με αντιστοιχία "...3 μεγάλα «fal­ lens» προς 1 άσπρο . 6 μεγάλα «fallens» προς 1 «rnaidin» και 12 «de petits» ". Villamont, Les voyages du & de Villamont..., σ. 658 Στις ελληνικές πηγές από τον 15° έως το 19° αιώνα η «φόλλα» αναφέρεται άλλοτε ως πραγματικό νόμισμα και άλλοτε με την γενική έννοια του χρήματος μηδαμινής αξίας.


          ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    
  
          F  = Fontes Historiae Imperii Trapezountini, VI, 155-170      
          *     
cod.        =  Κτητορικός Κώδιξ Μονής Βαζελώνος 
                 ΚΥ
Ρ       =  Κυριακίδης 2 
                 ΧΡΥ
      =  Χρύσανθος 
                 ΙΩΑ
      =  Σάββας Ιωαννίδης 

          **     
Οι Τουρκικές λέξεις αποδίδονται με Οθωμανική και Σύγχρονη γραφή
                    και δίνεται απλή ερμηνεία στα ελληνικά.
 
   

Διηγησις
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
Ο ναός του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου ενός των ιβ΄.
 


(F. 155) Βούλομαι ‘γώ* ὁ ἀμαθής εἰσσέ χαρτί να γράψω  
  ὁποὗδασι τά μάτια μου, καί θέλω νά μήν παύσω
  γράφοντας ὅσα ἡμπορῶ* (καί μη μ’ ἀναγελᾶτε..
  ‘σέ δάσκαλο δέν ἔπραξα. μή μέ κατηγορᾶτε),
5 τά ὅσα ἐσυνέβηκαν εἰς κάστρον Τραπεζοῦντος,
  νά σᾶς εἰπῶ καί την  ἀρχήν καί τέλος πῶς ἐγίνη.
  Μητρόπολις εὑρίσκεται σαυτήν την ἐπαρχίαν, 
  εἰς κάστρον δέ* εὑρίσκεται, εἰς Τούρκων ἐπαρχίαν.
  Τό μάκρος μέ τό πλάτος της γυρίζει μίλιν* ἕνα.
10 ἔχει καί τείχη δυνατά ἐκ παλαιά θεμένα .
  μέσα ὁ τόπος ἴσιος με λιαῖς πεφυτευμένος .
  εἰς τόπον βρίσκετ’* εὕμορφον . πολλά χαριτωμένος .
  ‘στήν μέσην στέκεται ναός, ὁ Φίλιππος ὁ Μέγας,
  ὁ τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολος, τῶν δώδεκα ὁ ἕνας .
15 βασιλοπούλα τὄκτισε, θυγάτηρ Ἀλεξίου
  ἡ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ καί τοῦ πιστοῦ καί θείου.
   (F. 156) Εἰς ζῆλον τήν ἐβάλασιν οἱ Τοῦρκ’ οἱ ὠργισμένοι,
  κἤθελαν νά τόν πάρωσιν αὐτ’ οἱ κατηραμένοι.
  ἀλλ’ ὁ θεός ἐμώρανεν τόν νοῦν τους καί την γνῶσι
20 καί μασκαρᾶδες ἔγιναν οἱ πρῶτοί τους καί ὅλοι.
  Ἀρχήν ὁπότε ἔλαβαν Τοῦρκοι τήν αὐθεντίαν,
  ἔλαβαν τήν περίφημον κιαὐτήν* τήν ἐπαρχίαν.   
  Ἀκούσατε καταλεπτῶς πῶς ἥτον ἡ αἰτία
  καί ἄρχισαν τά σκάνδαλα οἱ Τοῦρκοι, τά θερία,
25 κἐπῆράν την με θέλημα, χωρίς νά πολεμήσουν.
  Ταῖς ἐκκλησίαις ἔταξαν ὅλαις νά μᾶς χαρίσουν.
  Ἐστάθη εἰς τόν λόγον του ὁ σούλταν Μεεμέτης   
  καί ὅλαις ταῖς ἐχάρισεν ὁ τῶν Τουρκῶν αὐθέντης.
  Τώρα νά ‘ποῦμεν πλήθαινεν* τό μιαρόν τό γένος
30 γυρεύουν καί μεζίτια** ὡς τάχα γιά νά ἧναι.
  ὡς χίλια ἐπήρασι καί πάλιν δεν χορταίνουν.
  Ἐδῶ κιἐκεῖ γυρίζουσι ταῖς ἐκκλησίαις βλέπουν.   
  Μέσα ‘στό κάστρο ἤσανε τριακόσια ‘ξῆντα ἕξι 
  καί ὅλα τά ἐπήρασι. Θεός νά τούς ἐλέγξη!
35 Ἔξω τοῦ κάστρου στέκεται ναός ὁ τῆς Σοφίας
  κτίσμ’ εἶναι ὡραιότατον καί καύχημα Λαζίας.
  Κιαὐτό μετζίτι* ‘κάμασιν υἱοί τοῦ Διαβόλου
  κἐχάσαμέν το παντελῶς καί ‘πάγ’* ὅλως διόλου.
  Πῆραν τόν περιβόητον ναόν τοῦ Εὐγενίου,
40 ποῦ λέσιν καί ἀκούεται ἐκ τοῦ Τραπεζουντίου
  κτίσμα βασιλικώτατον κι αὐτό μέ καμπανέλι  
  δεν εἶναι, δέν εὑρίσκεται ἐδῶ, σ’ τοῦτα τά μέρη.   
  Αὐτός ἐθαυματούργησεν εἰς τούς Τραπεζουντίους 
  πολλάκις τους ἐγλύτωσεν πολεμικούς κινδύνους.
45 Πῆραν τον περιβόητον ναόν τῆς Θεοτόκου,          
  αὐτόν ὁποῦ φημίζεται ὁ τῆς Χρυσοκεφάλου,
  ναόν θαυμασιώτατον Εἰς τόπους δέν ἐφάνη
  (F. 157) Τουρκῶν ἡ ἐπικράτεια εἰς ὅπου καί ἄν φθάνῃ.
  Τό μῆκος σαράντα πηχῶν, τριάκοντα τό πλάτος 
50 τριάντα ἦν τό ψήλωμα, ἡ μέση του καί βάθος 
  τό σκέπασμά του χάλκωμα, κολῶνες μαρμαρένιες*,
  καί καίει τήν καρδίτζα μας καί τό κορμί μαραίνει.
  Ἑπτά εἶναι τόν ἀριθμόν αὐτά τά μοναστήρια  
  ἐπήρασιν τά τέσσαρα κι ἀπόμειναν τά τρία,
55 κι αὐτά στραβοκυττάζουν τα* ‘σάν ἄγρια θηρία.
  Ὁλίγα μᾶς ἀπόμειναν κι αὐτή ἡ μητροπόλις       
  κι αὐτήν ὁλίγον ἔλειψεν νά χάνωμέν την ὅλοι 
  αὐτή γάρ ἡ μητρόπολις παντάπασι δέ ‘πάρθη*,
  μόν’ ‘στό βακοῦφι** ἔδιδεν τζιαρέν** ἀπ’  ὀλιγάκι
60 κ’ἔτζι ἐκυβερνήθημεν κατά τριάντα χρόνους,
  ἀφόντις Τοῦρκοι ἔλαβον τά κάστρη καί τούς τόπους.
  Τό ἐν ὑστέροις ἔτυχεν τίς ἄρχοντας μεγάλος,
  γιά καλωσύνην ἔπραξεν (τό ὄνομά του Μαρκος)
  κιἐπῇγεν καί τἀγόρασεν αὐτός ἀπ’ τόν αὐθέντη*,
65 χωρίς νά δώσῃ τίποτες αὐτός εἰς τό ‘Μαρέτι.
  Φλωρία διακόσια τόν ἔδωσεν ‘στό χέρι
  κι αὐτός διά βεβαίωσιν τόν παίρνει καί χοτζέτι**
  καί τότες τἀφιέρωσεν αὐτός μέ τήν βουλήν του.  
  Μητρόπολιν τήν ἔκαμεν, μνημόσυνον ψυχῆς του.
70 Πέρασαν χρόνοι περισσοί, ὡς ἑκατόν καί πλέον,
  καί εἴχαμέν το ‘σε χαράν καί δόξαν τῶν ‘Ρωμαίων.
  Ἀλλά οἱ Τοῦρκοι πάντοτε, ὡς πονηροί καί ψεῦτοι,
  ἔλεγαν πῶς «τό ‘πήρατε ἄδικ’ ἀπ’ τό Μαρέτι**»,
  κιἀπό ὀλίγον ‘πλήθαιναν* οἱ λόγοι καί οἱ μάχαις,
75 καί σκάνδαλα συνέβηκαν καί ταραχαῖς μεγάλαις 
  αὐτό γάρ τό Μαρέτιον ὁρίζει πολύν τόπον 
  (F. 158) ἔχει κιἀφέντην** ἕτερον νά κυβερνᾶ τον τόπον,
  μουτεβελῆς** ποῦ λέγετον, καί τούς καρπούς συνάζει
  σοχτᾶδες** καί ἰμάμιδες** αὐτός εἶν’ ποῦ κυττάζει.
80 Αὐτός ὁ τρισκατάρατος ἐγίνηκεν αἰτία
  καί ἄρχισαν τά σκάνδαλα νά φᾶν ‘τον τά θερία!
  Ἔλεγε: «Τό βακούφιον ἐδόθη* ‘στό Μαρέτι**,
  αὐτό τό μοναστήριον (γράφει μου τό περάτι**),
  καί τώρα θέλω ἀπό ‘σᾶς τό δέκατον νά πάρω
85 καί ὄχι ἄλλο  Τίποτε δέ ‘μπορῶ* νά σᾶς κάμω».
  Ἀλλά τό γένος τό κενόδοξον, ὡς εἶναι τῶν Ρωμαίων
  δέν [τόν]* έκαταδέχθηκεν ποσῶς αὐτόν τόν λόγον
  μόνον ἐναντιώθησαν ‘σάν πρόβατα μέ λύκους
  καί ἤλπιζαν νά τούς νικοῦν χωρίς ραβδί* τούς σκύλλους.       
90 Ἔλεγαν: «Ἔχομ’ὁρισμόν Σελίμ** τοῦ βασιλέως,
  ἔμπρια** καί χοτζέτια**, ποῦ δέν βολεῖ ἀλλέως 
  ὁ βασιλεύς μᾶς τὄδωκεν καί τὄχομεν ὡς μοῦλκι**. 
  δέν ἔχουν δίκαιο σαὐτό νά πάρουσιν οἱ Τοῦρκοι».
95 ἀμή οἱ Τοῦρκοι μέ αὐτό καί κάστρο μᾶς ὁρίζει.
  Μουτεβελής βουλήθηκεν τό πεῖσμά του νά κάμῃ,
  κιἄν δέν τό στέργουν οἱ Ῥωμνοί στόν κιζλάρ - ἀγᾶ** νά δράμῃ,
  κιἐπῆρεν εἰς βοήθειαν μουφτῆν** καί τούς μουλλᾶδες**.
  Αὐτοί τόν ἐσυμβούλευσαν καί ὅλοι οἱ σοχτᾶδες**.
100 Αὐτοί βουλήν τόν ἔδωκαν νάπάγῃ νά τό ρίξῃ
  (F. 159)  καί τούςΡωμαίους εἴπασι, νά διώξῃ καί νά βρίζῃ.
  Καί πάραυτα ὁ ἀσεβής τό θέλημα πληρώνει,
  ὡς ξένος νά κληρονομῇ, καί συγγενεῖς διώχνει.
  Σάν ἄκουσαν οἱ ταπεινοί καί οἱ πτωχοί Ῥωμαῖοι,
105 ὅλοι τους ἐλυπήθησαν καί κάθε ἕνας κλαίγει.
  Δεν εἶχαν ποῦ νά δράμωσιν νά κλάψουν τά ‘δικά τους 
  ἡμεῖς ὡς δοῦλοι εἴμασθεν κιὁ* τόπος ἰδικός τους.           
  Εὑρέθησαν τρεῖς ἄρχοντες καί πρῶτοι τῶν Ῥωμαίων,
  Γιωάννης*, κῦρ Ἀλέξανδρος καί Καθαρός ὁ Λέων,
110 αὐτοί εἶσαν ὑπέρμαχοι καί σύνδραμαν εἰς πάντα.
  Αὐτοί ἐσυμβουλεύθησαν καί ηὕρασι τήν στράτα
  και εἴπασι μέ δύναμιν: «Ἡμεῖς δέν ἡμποροῦμεν 
  ‘Στό δίκαιον ἄν στέκωμεν, ‘σαὐτό πάλ’ μᾶς γελοῦνε».
  Καί δράμασιν εἰς τόν καδδῆν**, στάμενα τον ἐτάζουν.
115 Μετέπειτα καί ‘στόν πασιᾶ, κι_αὐτόν περιδρομιάζουν*.
  Τότες αὐτοί, σάν ἔλαβαν, κανίσκια καί δῶρα*,
  ἐγύρισαν μέ λόγου μας εὐθύς ἐκείν’ τήν ὥρα,
  καί πρόσταξαν νά μαζωχθοῦν μικροί τε καί μεγάλοι,
  σπαχίδες** καί γιανίτζαροι**, νά κάμωσι ντιβάνι**.
120 Ἀτός του ἐσηκώθηκεν πασιᾶς** μέ τούς ἀγᾶδες,
  Μητροπολίτης καί Ῥωμγοί καί ὅλοι οἱ παπᾶδες
  καί πῆγαν στήν μητρόπολι καί κάμασι διβάνι
  σπαχῖδες καί γιανίτζαροι καί ὅλοι οἱ ἀβάνοι**.
  Ἐκάθισαν* οἱ ἄρχοντες μαζί μέ τούς κριτᾶδες.
125 Τοῦρκοι, Ῥωμαῖοι στέκουνται, νά πῶ ὡς χιλιᾶδες 
  Ἐγύρευαν τους ὁρισμούς, τά ἔμπρια καί χοτζέτια,
  (F. 160) νά τ’ ἀναγνώσουνε* καλά νά μάθουν τήν ἀλήθια.
  Ἀνάγνωσαν τόν ὁρισμόν Σελίμ τοῦ βασιλέως,
  φοβερόν κατά πολλά  «Νά μήν γενῇ ἀλλέως» 
130 Ἔγραφε πῶς: «Τό πούλησα ἐγώ σουλτάν Σελίμης
  φλωρία διακόσια τοῖς ταπεινοῖς Ῥωμαίοις,
  χωρίς νά δώσουν τίποτες, μιά* φόλα τρυπημένη 
  ἡ βασιλεία μ’ ὥρισε νἆναι ἀφιερωμένη».
  Ἀνέγνωσαν καί τά λοιπά, τά παλαιά καί νέα,
135 καί ἔτσι πολυχρόνισαν παρόν τόν βασιλέα.
  ' Σάν ἄκουσαν καταλεπτῶς τά πάντα οἱ κριτᾶδες,
  ἐδίωξαν μουτεβελῆν καί ὅλους τούς σοχτᾶδες,
  καί ἔτζι ἐδικαίωσαν γνησίους κληρονόμους,
  τήν θαυμαστήν μητρόπολιν  μόν κρῖμα εἰς τούς κόπους!
140 Ἀλλ ὁ ἐχθρός δέν ἔπαυσε βλέποντας* τήν χαράν μας
  τούς Τούρκους ἀνακάτωσε καί γίνηκαν ἐχθροί μας,
  καί ἔπεσεν ἐνάντια μουφτῆς μέ τούς κριτᾶδες   
  εἷχε τεβάφι* περισσόν μουφτῆς** μέ τούς μολλᾶδες** 
  ἔλεγε πῶς ἀδίκησαν αὐτοίνοι οἱ κιαοῦροι**
145 κιἐπῆραν τήν μητρόπολι, ποῦ εἷχε τό βακοῦφι**.
  «Ἀπό ποῦ λοιπόν», τούς ἔλεγε, «ἐσεῖς οἱ οὐλιαμᾶδες**
  τρώγετε τήν φότουλαν** καί παίρνετε λουφᾶδες**;»
  Ἀνάθεμα τους ἔδωκεν: «Ὅποιος δέν ἀντιστέκει
  νά πάρωμε μητρόπολι, μόν’ ταβατζῆς** ἄς γένῃ».
150 Καί πάλιν κατεσκεύασε καί γίνηκε τιβάνι**.
  Τοῦρκοι, Ῥωμνοί συνάχθηκαν ‘στοῦ μπέι** τό σεράι**.
  Ὡσάν ἐσυναχθήκασι μικροί τε καί μεγάλοι,
  ἐμήνυσαν εἰς τόν μουφτῆν νἄρθῃ κἐκεῖνος πάλι.
  (F. 161) Ἧλθε μέ σχῆμα φοβερό, πολλά ἀγριωμένος 
155 τούς χριστιανούς ἐκύτταζε σάν δράκ’ς* ἀγριωμένος.   
  ξεπέζευσεν* ἀπ’ τἄλογο κἐσέβη ‘στό ντιβάνι** 
  τά χείλη τ’ ἀπεμαύρισαν κἐγέμισαν φαρμάκι.
  τό βρομερόν του ἅνοιξε καί πάραυτας ὑβρίζει,
  καί ἀπ’ τά γένεια τ’ ἅρπαξε καί τόν καδδῆν ὑβρίζει,
160 καί ὁ καδδῆς ἐπήδησε καί στάθη εἰς τά πόδια,
  γρονθές* καί τόν ἔκτύπησεν καί ‘πέσαν τά φακιόλια**.
  Οἱ Τοῦρκοι ἐσαλαβάτησαν** «Ἀλλάχ – Ἀλλάχ! **» φωνάζουν
  «Ἐφέντηλερ τελίμ ὀλτοῦ**;» ὅλοι τους καί θαυμάζουν.
  Ἐπήδησαν οἱ ἄρχοντες καί ‘σέβηκαν ‘στό μέσον 
165 μέ βίαν τούς ἐχώρισαν ἀπό θυμόν τόν τόσον  
  καί πάλιν δέν ἐπαύοντο, ἀλλήλους τους ὑβρίζουν 
  ‘σάν σκύλλοι* ἀγριώνονταν τά δόντα τους ἐτρίζαν 
  «κιαούρ**, χετζήρ**, κιοπέκ**, χαπίς**», τόν μουφτῆν** ὁ καδδῆς** 
  «Τ έἶν’ τρελλέ», τοῦ ἔλεγε, «αὐτά ποῦ τζαμπουνίζεις;
170 Ἐσύ εἶσαι ποῦ ζέλευσες αὐτήν τήν  ἐκκλησίαν
  καί νά  τήν πάρῃς βούλεσαι, τρελλέ, μέ ἀδικίαν
  Αὐτά καί ἕτερα πολλά παρών ἐξύβρισέ τον
  κιἀπ’ * τό διβάνι** ἄπρακτον πάλιν ἐδίωξέ τον.
  «Ἐσύ εἶσαι καί πρόσκομμα* καί σκάνδαλον τοῦ μέσου  
175 τοῦ βασιλέως τό σπαθί θέ νἄρθῃστόν λαιμόν σου».
  Ἐγύρισεν* ὡς ἄπρακτος καί καταφρονεμένος,
  ‘στό σπίτι του διάβηκεν πολλά μανιωμένος  
  ἡ δύναμίς του κόπηκεν, δέν ξεύρει τί νά κάμῃ 
  ἐβούλετον ἀπό ψηλά νά πέσῃ καί νά σκάσῃ.   
180 F. 162 ὄργανον ἐγίνηκεν κακόν τοῦ Διαβόλου 
  ὁ νοῦς του κἡ διάνοια αὐτό ἥτον διόλου
  καί πάντοτε ἐγύρευε καιρόν νά σκανδαλίσῃ
  ἐχθρός μεγάλος ἔγινεν πολλά μᾶς φοβερίζει 
  ἔλεγε: «Πῶς νά κάμωμε; Ἇρα καί πῶς νά γένῃ
185 Ῥωμαῖοι ποῦ μᾶς κάμασι σαὐτούς να μήν ‘πομένῃ;»
  Καί τότε συμβουλεύθησαν τά δύο τά θερία,
  μουτεβελῆς καί ὁ μουφτῆς, νά γράψωσι χαρτία.
  Ἐγράψασι μουρασαλές καί ψεύματα γιομᾶτα     
  καί ἄρζια** καί μαχζάρια**, πολλά κακά μαντᾶτα
190 μέ δῶρα καί κανίσκια νά στείλουν ἐν τῷ ἅμα  
  ἔδραμεστον κισλάρ ἀγᾶ καί δίδει τά μαντᾶτα  
  κλαίει, θρηνεῖ, καμώνεται πολλά ἀδικηθῆκαν
  μουτεβελῆς καί ὁ μουφτῆς, μασκαρᾶδες γινῆκαν  
  ἐπῆρε τά πεσκέσια καί ἔλαβε τά δῶρα 
195 τά γράμματα ἐδιάβασεν Σηκώθηκε τήν ὥρα*,
  σαρκώθη τόν Διάβολον και στράβωσε τό ἴσο*  
  τό θέλημά του ἔκαμε καί γύρισέν τον πίσω.
  Ἐπέρασεν καί ὁ καιρός και ἥλθεν ἄλλος χρόνος. 
  Χίλι’ ἑξακόσια * ἑξῆντα πέντε ἔτος ἧτον,
200 ἀλλάχθηκεν Ἀτζέμ – πασιᾶς ἐκεῖνος ὁ Περσίτης,
  εἰς τοῦ ὁποίου τόν καιρόν ἐγίνηκεν ἡ κρίσις,
  κἧλθεν ἀφέντης ἕτερος, πεϊλέρμπεϊς** μεγάλος
  ἐβάστα καί σουλτάνισσαν, μόν’ ἥτον ἀπό σκλάβους 
  ὅνομα εἷχε φοβερόν, πολλά τόν ἐφοβοῦνταν
205 μόνον ‘σέ* κρίσαις ἑτεροτίποτες αἱ χεῖρες ἐλασποῦνταν.
  Ἡγεμονεύοντας αυτός ἧλθε καί ὁ ναζήρης**  
  (F. 163) ἀνάθεμαν τόν κύριν του, ὅτ’* ἥτο καί ἐμίρης**.
  φέρν’* ἄνθρωπον βασιλικόν, ὡς τάχα νά μᾶς κρίνῃ,
  ὡς εἷναι ἡ ἀλήθεια, καί νἄχωμεν κεἰρήνη* 
210 μ αὐτόν τόν ἔστειλαν νά δῇ κιζλάρ ἀγᾶς** ἀτός του
  νά μᾶς γελάσῃ τίποτες, ὅτ ἧταν κἐδικός του.
  Ὡσάν τόν εἴδασιν αὐτοί, μεγάλα ἐχαρῆκαν
  καί βέβαια έπίστευσαν τό θέλημά του ποῖκαν.
  Τότες μουφτῆς τόν ἔκραξε, τάζει, παρακαλεῖ τον 
215 «Παιδί μου, νἄχῃς τήν εὐχή Μεχμέτη, τό καλλίον
  μή πλανηθῆς ‘στά δῶρα των αὐτώνων* τῶν Ῥωμαίων
  καί πιστωθῆς ‘στά λόγια των αὐτώνων τῶν κακούργων 
  μόνον πρός τήν θρησκείαν σου νά δείχνῃς καϊρέτι**
  κιἄς πάρωμεν μητρόπολι, νά χαρῆ τό Μαρέτι».
220 Καί τότες συναχθήκασι μικροί τε καί μεγάλοι
  πάλιν εἰς τήν μητρόπολι κἐκάμασι ντιβάνι,
   [καί] ὁ καδδῆς** καί ὁ μουφτῆς**, σοχτᾶδες**, οὐλιαμᾶδες**,
  μητροπολίτης, ἄρχοντες καί ὅλοι οἱ παπᾶδες.
  Καί τότες μᾶς ἐλάλησε μέ ταπεινόν τό σχῆμα,
225 ἀμ’ ἡ** ψυχή διάνοια καί πονηρόν τό πνεῦμα
  [καί] σιγανά μᾶς ἐρωτοῦν ἐχθροί τῆς ἀληθείας,
  νά μή φανοῦν ἐνάντιοι αὐτοί τῆς βασιλείας.
  και τότες κατεσκεύασαν υἱοί τῆς ἀπωλείας
  μέ κρίσι νά τό πάρωσι καί ὄχ’* ἐξ ἀδικίας .
230 ἀρχίνησαν να μᾶς εἰποῦν καί νά μᾶς συντυχαίνουν .
  αὐτοί τήν κρίσιν κρίνουσι κι_αὐτοί* μᾶς τήν γυρεύουν .
  «Ἇρα εἰς τί ἐλπίζετε ἐσεῖς τε οἱ Ῥωμαῖοι
  καί βάνετε ἐνάντια εἰς τόσον μουμανέτι**;
  Ὁ βασιλεύς ὑπέταξε καί κάστρη εἰς τούς τόπους 
235 (F. 164)  καί ὅλα τά ἐδούλωσε πρός λόγου του μέ κόπους .
  δέν εἷναι τόπος νά κρυφθῇ, ὅπου καί ἄν ὁρίζῃ,
  χωρίς χαράτζι** νά σταθῇ . ἡ κρίσις δέν τό κρίνει.
  Καί μάλιστα ἐκ παλαιᾶς αὐτό τό περιβόλι,
  πῶς ‘στό* βακοῦφι** πλήρωνε, ἠξεύρομέν το ὅλοι».
240 Παράστησαν καί μάρτυρας, ὡς τάχα πῶς ἠξεύρουν .
  «μουτεβελῆδες* παλαιοί παντοῦ τζελέρι** πέρνουν .
  τώρα καί χρόνοι είκοσι αὐτό τό περιβόλι
  μαξοῦλι** δέν ἐπλήρωσε καί ξεύρομέν το ὅλοι».
  και ἄλλος «δέκα» ἔλεγεν και ἄλλος «δεκαπέντε».
245 Ἐκεῖν’ οἱ κακοθάνατοι, οἱ μάρτυρες οἱ τότε,
  τότες εὐθύς ὑπέγραψαν αὐτῶν ταῖς μαρτυρίαις
  ψεύματα ἐπιτήδεια καί ἄλλαις μαργελίαις.
  «Ποτέ δέν ἐπληρώσατε ἐσεῖς τε οἱ Ῥωμαῖοι,
  τό πρόσταγμα τοῦ αὐθεντός, ὡς τό περάτι λέγει .
250 ἰδοῦ, τώρα προκρίνομεν τοῦ βακουφί’ νά γένῃ*,
  γιατί χρωστάει περισσά καί δέν ἔχει νά δίνῃ».
  Αὐτοί τήν κρίσιν ἔκαμαν, κανένα δέν ῥωτοῦσαν .  
  εἰς τί τούς φαίνεται καλόν, ἐκεῖνο ἐποιοῦσαν.
  Αὐτά ὅλα ἐκάμασιν μπροστά εἰς τον τζαούσην**,
255 πῶς τάχα κρίνουν δίκαια (τά ‘μάτια του νά βγοῦσιν),
  καί οἱ Ῥωμαῖοι φώναξαν κλαίοντες ‘δικημένοι .  
  «Τώρα ‘στήν Πόλι δράμωμε καί νέοι τε* και γέροι,
  ἀναφοράν νά δίδωμεν ἡμεῖς ‘στον* βασιλέα .
  τους ὁρισμούς πατήσατε, καί παλαιά καί νέα».
260 Ἔκλαυσαν, ἐθρηνήσασιν ἐλεεινοί Ῥωμαῖοι .
  πολλά τούς ἐφοβέρισαν, μόν’ τίποτες δέν γένη .
  ἀντέγραψαν*, ἐξέγραψαν, τό ἤθελαν ἐκάμαν .
  (F. 165)  μέ δῶρα καί κανίσκια ἐστείλασι τό γράμμα.
  Καί τίς ἠξεύρει νά εἰπῇ αὐτῶν ταῖς πανουργίαις; 
265 Λέγω μουφτῆς ποῦ ἔγραψεν ὁ πλάνος ταῖς μαγείαις
  με ἄνθρωπον τά ἔστειλεν ἐκεῖνον ὅπου ἥλθε
  να ‘πῇ, ὡς τον παρήγγειλαν καί ἄκουσε καί εἷδε.
  Λίγος καιρός ἐπέρασε, ὡς πέντε – ἕξη μῆνες,
  καί πάλιν ἧλθεν ἄνθρωπος ἧτον μέ ἄλλαις πίκραις .
270 γράμματα καί τούς ἤφερε μουφτῆς ὅπου ἐπόθει
  ἐκ μέρους τοῦ κιζλάρ – ἀγᾶ**, και πάραυτα σηκώθη .
  κράζει εἰς τούς συμβούλους του, τά γράμματ’ ἀναγνώθει* .
  εὐφράνθησαν, ἐχάρησαν, καρδία τους ὑψώθη.   
   

 
                      
[Γράμμα τοῦ κιζλάρ – ἀγᾶ προς τόν μουφτῆν]
 

  Δίνει σελιάμι**, χαιρετᾷ κιζλάρ – ἀγᾶς ἀτός του .
275 «ὅποιος συνδράμει εἰς αὐτο, ἐγὦμαι βοηθός του.
  Τί οὗν τά τόσα λόγια αὐτά ὁποῦ  ἀκούω;
  Ὡς τόσον πρᾶγμα εὔκολον καί τίποτες ὁλίγον.
  Ὁ νομοκράτωρ λέγεσαι καί ἔχεις ἐξουσίαν
  εἰσσέ μεγάλα πράγματα καί ὄχ’* εἰς ἐκκλησίαν.
280 Ἔπαρε Τούρκους μερικούς, μίαν ἡμέραν δράμε
  καί πάτησε καί ἔπαρ’το καί εἴ τι θέλεις κάμε .
  μόν’ πάραυτα ποῦ τό πατεῖς, ἄς δίνουσιν ἐζάνι**
  καί μή σοῦ φαίνεται βαρύ πῶς τό τοιοῦτον ἔργον!
  λαός ἀς εἷναι περισσός κιἄς εἷναι καί ἐξάνι**,
285 βεζίρης** καζασκέρηδες** καί ὅλοι τους τό στέργουν.
  Ἐγώ εἰς τά βακούφια ὡς βασιλεύς ὁρίζω .
  σοχτᾶδες, ξένους, ὀρφανούς ἐγώ δέν τούς γκρεμίζω
  στόν τράχηλόν μου στέκεται αὐτῶν ἡ ἁμαρτία,
  ἄν ζημιωθῇ βακούφιον, ἤ πάθῃ ἀδικίαν». 
290 Καί ὁ μουφτῆς σάν τἄκουσεν, πηδάει καί χορεύει,         
  (F. 166) καί ἔστειλεν εἰς τόν πασιᾶν, καί τήν βουλήν του λέγει,
  πῶς ἧλθάν του τά γράμματα κάτω ἀπό τήν Πόλι*,
  «Νά πάρω τήν μητρόπολι μέ λιαῖς καί περιβόλι,
  καί το πουρνό νάτοιμασθῇς, ὅτ εἷν’* ἡμέρα Πέμπτη,
295 ὑπᾶμεν** καί πατοῦμέν το καί κάνομέν το φέτι** .
  τήν ἀφορμήν [εὑρίσκομεν] .  κρίσις δέν κάμνει χρεία .
  μόν’ τρέξε* νά τό κάμωμεν καί ἔπαρε φλωρία».
   


                  [Ἡ ἀπόκρισις τοῦ πασιᾶ πρός τόν μουφτῆ]   
        

  Πασιᾶς τόν ἀπεκρίθηκεν: «Ἐφέντη, τί μέ λέγεις;
  Τό πρᾶγμα εἷναι ἄσχημο καί σύ νά μήν τό στέργῃς.
300 Μή γένοιτο νά στέργω ‘γώ* αὐτό ποῦ ἠβουλήθης .
  εἰς τῶν πολλῶν τά αἵματα θέλεις νά με κυλίσῃς,
  μάλιστα τόν αὐθέντην μας φοβοῦμαι τόν σουλτάνον .
  ὅταν τἀκούσῃ, βέβαια τήν κεφαλήν μου χάνω.
  Καί κάθισε ὡς φρόνιμος αὐτοῦ ὁποῦ καθίζεις*,
305 γιατ’ εἷσαι νομοκράτορας καί ὅλους μᾶς ὁρίζεις.
  Τά ψεύματα καί ἄδικα δέν πρέπουν εἰς τούς νόμους,
  γιατ’εἷσαι νομοκράτορας καί πρῶτός μας εἰς ὅλους,
  καί τάχατες νά μήν εἰπῇς, γιά τό βακοῦφι πράττεις,
  καί βρίσκεις* πρόφασιν σαὐτό καί τόν θεόν λανθάνεις.
310 Δικό τους ἥτον ἐξ ἀρχῆς αύτώνων* τῶν Ῥωμαίων
  καί πάλιν τό ἀγόρασαν, ὡς φαίνεται γραμμένον.
  Μέ πρόσταγμα βασιλικό, μέ ἔμπρι, μέ χοτζέτι,
  τό πούλησεν ὁ βασιλεύς τώρα διακόσια ἔτη.
  Τά ἔμπριά τους διάβασα, κατάλαβα τά πάντα.    
315 Δέν δίδω θέλημα σαὐτό νά γένῃ τέτοιο πρᾶγμα».           
  ‘Σάν ἄκουσε τά λόγια πασιᾶς ποῦ τόν μηνάει,
  εὐθύς ἐδαιμονίσθηκε, πάλιν τόν νοῦν του χάνει
  καί ἄφρισε τό στόμα του, τά μάτια του γυρίζει,
  καί τόν πασιᾶν μέ τόν καδδῆν καί ὅλους τούς ὑβρίζει.  
 320  F. 167 ἔστειλε καί εἰς τόν καδδῆν βουλήν νά τόν ἐδίνῃ,
  κἐκεῖνος, ὡς ἀπάνθρωπον, πολλά τόν φασκελώνει.
  «Ἐμένα με παρήγγειλεν ὁ βασιλεύς να κρίνω,
  κι_αὐτό ποῦ βούλεσαι, τρελλέ, νά κάμῃς, δέν ἀφίνω .    
  καί ἄν τολμήσῃς νά εἰπῇς, πῶς θέλεις νά τό κάμῃς,
325 τό ἄρζι θά τό κάνωμεν, τήν κεφαλήν νά* χάνῃς.
  Μήν πλανηθῇς μέ τήν τιμήν κιἀξίαν ὁποῦ ἔχεις, 
  μήν πέσῃς εἰς τήν ἄβυσσον, ‘σάν Ἑωσφόρος, θέλῃς.
  Ὑψώθηκες, ἐπρήσθηκες*, ὁ κόσμος δέν χωρεῖ σε*,
  καί δέν ἐλπίζεις θάνατον καί κρίσιν, ὥσπερ εἷσαι.
 330 Παῦσε ἀπό τά σκάνδαλα καί πλέον μήν συγχύζῃς*,
  ὡσάν τρελλός καί ἄγνωστος .  πολλά μήν τζαμπουνίζῃς».
  Καί ἔτζι τόν ἐξύβρισαν οἱ δύο οἱ κριτᾶδες.  
  Πολλά τόν ἐφαρμάκωσαν μέ ταῦτα καί μέ ἄλλαις.
  Αὐτοί οἱ δύο ἤσανε μονάχοι βοηθοί μας
 335 κιὡς* τέλους ἀντιστάθηκαν, ‘σάν ἧσαν ἐδικοί μας.
  Ἀμή ὁ ἀδιάντροπος ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
  δέν ὁμοιάζει ἄνθρωπος, μόν’ πεινασμένος σκύλλος,
  καί ἔλα τώρα νά εἰδῇς καί ποῖος νά μήν φρίττῃ.  
  Σεληνιασμός τόν ἔπιασε .  κυλίεται κιἀφρίζει
340 κτυπάει τά ποδάρια του, τό στόμα του ἀφρίζει
  κιἀναστροφᾷ τούς ὀφθαλμούς .  μέ τόν θεόν μαλώνει .
  δαγκάνει καί τά χείλη του καί πτύει τούς ἀνθρώπους
  καί παίρνουν τα οἱ Δαίμονες καί πέφτουν εἰς τούς κόπρους.
  Οἱ ἄνθρωποί του τόν βαστοῦν, κατηγοροῦντες λέγουν  .
345 «Ἐφέντη, τέτοια πράγματα τόν ἄνθρωπον τρελλαίνουν
  καί μήν ἀνακατώνεσαι .  τί θέλεις;  Τί γυρεύεις;
  Ἄν τό βακοῦφι πέρνῃ το, τί διάφορον ἔχεις;»
  Ὁσον αὐτοί τόν ἔλεγαν, χειρότερ’ ἀγριοῦνταν* .
  σχήματα κάμει φοβερά, πυρώνεται και ‘σέ θυμόν
350   F. 168 τό βρωμερόν του ἅνοιξεν καί τόν υἱόν του κράζει .
  Γλήγορα δράμε ‘στό τσαρσί**, τούς Τούρκους ὅλους λάλει.
  μικροί – μεγάλοι, ὅλοι τους, - οὐμέτι Μουαμέτη** -
  ἄς δράμουν ‘στήν μητρόπολι νά κάμωμέν το φέτι».
  Εὐθύς αὐτοί, ‘σάν τἄκουσαν, μετά χαρᾶς πηδοῦσι .
355 ὡσάν θερία ἄγρια τρέχουν καί πιλαλοῡσι*.
  Καβαλικεύει καί αὐτός ἔτζι δαιμονισμένος,
  φωνάζοντας «Νά δράμετε, τοῦ Μωαμέτη γένος»,
  καί τρέχει ὁ παμμίαρος, τήν στράταν καταβαίνει .
  εἰς τό Παζάρ – Νταπαχανᾶ ** χριστιανούς λαχαίνει .
360 «Κτυπῆστε», ἐφώναξεν, «αὐτούνους τούς γκιαούρους.
  διώξτε καί κόψετε ὅλους τους τούς χαΐνους! ** »
  Καί πάραυτα μᾶς ἅρπαξαν καί σπρώχνουν καί κτυποῦσι,
  καί κάθε ἕνας γύρευε τήν στράτα νά φυγοῦσι .
  καί μερικούς ἐκτύπησαν καί φύγασιν οἱ ἄλλοι,
365 καί δράμασιν εἰς τόν πασιᾶν καί κάνουσι φυγιάτι **.
  Λέγουν του πῶς «ἐπέρασε μουφτῆς καί τώρα πάγει .
  ἀφέντη μας βοήθησε νά μή μᾶς ἀδικάῃ! »
  ‘Σάν τἄκουσε καί ὁ πασιᾶς θαυμάζεται τοῦ ζήλου
  καί τήν ἀποκοτίαν του καί τόλμαν τήν ἐκείνου,
370 καί μόνον τούς παρηγορᾷ καί λέγει «Μή φοβεῖσθε.
  κακόν εἰς τό κεφάλιτου μεγάλον θέλει εἷσθαι .
  χωρίς δικό μου θέλημα καί καδδῆ ἐξουσίαν
  δέν εἷναι ἄξιος κανείς νά πατῇ ἐκκλησίαν,
  καί ἄν τολμήσῃ [ὁ μουφτῆς] καί ‘σάν τρελλός τό κάνῃ,
375 βίον καί τό κεφάλι του καί ὅλα θέλει χάνει».
  Ἀλλά αὐτός δέν ἄκουσε, μήτε * κακόν φοβήθη.
  μόνον μέ Τούρκους περισσούς πῆγε καί μέσα χύθη * .
 (F. 169) Μέσα ὡσάν ἐμπήκασι μ ἐκεῖνο τό ζιζάνι,
  πάραυτα τούς ἐπρόσταξε ταῖς πόρταις να τζακίσουν *
380 καί ὅλοι μέσα νἄμπουσι νά τό διαγουμίσουν *.
  Ἄλλος μέ πέτραις ἔκρουε καί ἄλλοι μέ τζουκούρια .
  ἄλλος εἰκόνες τζάκιζε καί άλλοι τά στασίδια.
  Ἐτζάκισαν καί τούς σταυρούς, ἐπῆραν τά χαρτία .
  πολλοί τόν τόπον σκάλιζαν νά βρίσκωσι * φλωρία .
385 Ἀνέβησαν στ’ ἀνώγεον * , ὁποὔτονε ὁ θρόνος
  μητρόπολις ἐκ παλαιᾶς κτισμένος μέ το θόλος .
  ἧτον βιβλία περισσά ‘κεῖ μέσα φυλαγμένα,           
  μεμβράινα *  καί παλαιά, ἀξιοπαινεμένα .
  ὅλα τά διασκόρπισαν, τίποτες * δέν ἀφίνουν,
390 καί τότε κράζουν τόν μουφτῆ καί τοῦ τήν παραδίνουν.
  Ἐπῆραν τήν μητρόπολιν Παρασκευήν ἡμέραν
  (ἀνάθεμάν τους δειλινόν, πρωί καί πρός ἑσπέραν),
  καί τόσον τούς ἐφάνηκεν χαρά καί ἀγαλλία,
  ‘σάν  νά τούς ἐπροσκύνησεν ὅλη ἡ Μοσκοβία.
395 Εἰς ὄνειδος μᾶς πήρασι μικροί τε καί μεγάλοι,
  γελοῦσιν εἰς τήν γνῶσίν μας καί κοῦφο τό κεφάλι.
  Ἴδια ἀπομείναμεν οἱ ταπεινοί Ῥωμαῖοι,
  ὡς πάλαι παρεδόθησαν οἱ παλαιοί ἐκεῖνοι .
  μέ τούς κριτᾶδες λέγαμεν πῶς θέλομεν νικήσει,
400 ἀλλ’ ὁ θεός δέν βοηθᾷ ‘σαὐτόν ποῦ δέν ἐλπίζει.
  Καί κάστρα μᾶς ἐπήρασι μεγάλα, παινεμένα,
  ἀπό ταῖς ἁμαρτίαις μας καί ἔργα διαστρεμμένα *  
  χώραις καί περιβόλαια καί πρόβατα καί ζῷα,
  ὅλα τά ἐκατάπιγαν ἀκέραια καί σῷα .
405 ἐτζάκισαν τήν μύτην μας, ὁποὔταν ὑψωμένη .
  τά πατρικά μας πήρασι, γενήκαμεν καί ξένοι.
  Θεός ἐπαραχώρησεν ἀπό ταῖς ἀμαρτιαῖς μας,
  δίκαια παιδευόμεθα διά ταῖς ἀνομιαῖς μας.
  Τότε ἐσυναχθήκασιν οἱ ταπεινοί Ῥωμαῖοι
410 F. 170 καί σύνοδον ἐκάμασιν, νάδοῦσι πῶς νά γένῃ .  
  συμβουλεύονταν καί λέγασιν «Ἄς πᾶμεν ἐν τῷ ἅμα
  ‘στόν βασιλέα ἐμπροστά νά κλαύσωμεν τό πρᾶγμα.
  ὁ βασιλεύς εἷν’ *  δίκαιος καί θέλει μᾶς ἀκούσει,
  μάλιστα τό περάτι μας ἄν θέλῃ τἀναγνώσει».
415 Συνόδους κάμασι πολλούς, ὥς που νά κατεστάθη
  καί γίνη λόγος βέβαιος καί τότες ὑπογράφθη.
  Βεβαίωσαν νά στείλωσιν ἀνθρώπους προκομμένους,
  τρεῖς ἀπό τούς ἱερεῖς καί τρεῖς ἄρχοντας ντοπίους.
  Τότες ἐσηκωθήκασιν, εἰς τούς κριτᾶδες τρέχουν,
420 ἀπ’ τόν πασιᾶν καί τόν καδδῆν ἄρζια τούς γυρεύουν .
  μετά χαρᾶς τούς ἔταξαν ἄρζια νά τούς γράψουν,
  ἐχθρῶν τους τά θεμέλια πιτήδεια νά σκάψουν.
  Αὐτοί οἱ δύο ἥτανε ἐνάντιοι κἐχθροί του,
  κιἀπ’ τούς ἀγᾶδες**  μερικοί ἧσαν κατήγοροί του.
425 Ἐγράψασαν οἱ δύο τους τά ἄρζια καί μαχζάρια,
  τήν πόθεσιν πιτήδεια, ‘σάν ἤξεραν, καθάρια.
  «Ἐπάρτε τα» τούς εἴπασι «καί πλέον μήν σταθῆτε .
  ‘στήν Πόλιν δράμετε ἐσεῖς καί ‘στό Ντιβάνι μπῆτε».
  Τά ἔξοδά τους πλήρωσαν οἱ ἄρχοντες, ὡς θέλουν,
430 καί ‘στό καΐκι ** μπήκασι καί πάραυτας μισεύουν.
  Ὑμνοῦμέν σε, δοξάζομεν εἰς τοῦτο παντοκράτορ,
  ψυχῶν, σωμάτων τραύματα ἐσύ ‘σαι ὁ ἰάτωρ .
  ὡς βούλεσαι τήν ποίμνην σου σύ κυβρνᾷς, θεέ μου,
  καί τίς τολμήσει * νά εἰπῇ τάς κρίσεις σου, θεέ μου;
   

    *        ΣΧΟΛΙΑ:   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
                     1
cod. ἐγώ.  ΚΥΡ. ἐγώ..εἰς το χαρτί.   3 cod. γράφωντας.  ΚΥΡ. ὅσα ἰμπορῶ.   8 cod. δέν.  9 cod. μῆλιν   12 cod. εὑρίσκεται
                   17
 cod.Τοῦρκοι ὀργισμένοι   18  cod. αύτοί   22 cod. καί αὐτήν   29 cod. Πλήθενε 36 cod. κτημέναι 37 cod μετζήτι  
                   38
cod. πάγει 51  cod μαρμαρένες    55  cod. στραβοκιτάζουντα   58  cod δεν ἐπάρθη    64  cod αὐθέντ   
                   74
  cod.  λίγον πλήθεναν  82  cod ἔδοι  85 cod. δέν ἡμπορῶ  87 προσθήκη Fontes  89  cod ῥαυδί     92  cod ταὄχωμεν  
                  
94  cod ἔτζι ἤτονε.    107  cod. καί ὁ     109 cod. ἰωάννης   115   cod.  καί αὐτόν πεζοδρομιάζουν  116  cod ὥραν             
                 
124 cod. ἐκάθησαν   127 νά τά γνώσω   132  cod μία  140  cod βλέπωντας    143  cod τεβάπι.  155 cod δράκος   
  
               156
cod. ἐπέζευσεν   161  cod γρονθές.  167  cod σκύλοι      173 cod καί ἀπ’  174  cod. πρόσκομα.  176 cod.  ἐγύρησεν   
               
   196 cod. ἴσον 199  cod.  χίλιοι ἐξακόσιοι. 202 codπεϊλέρ μπέης 205 cod.  σαν   207 cod.  ὅτι   208 cod. ἤφερ’  209  cod. καί εἰρήνη. 
             
     225 cod. ἀλλ 229 cod. ὄχι 231 cod. και αὐτοί. 233 cod μομανέτι  239 cod. τό  241 cod. μουτεβελλίδες.  250 cod.  γενῇ   
               
  255 cod. ναὐγοῦσιν 257 cod. νέοντες 258 cod. τόν 262 cod. ἀντάγραψαν 272 cod ἀναγνώθι 279 cod. οὔχ  292 cod πόλιν  
                  294
  cod. ἧν.    295  cod.  εἰπᾶμεν  297 cod. τρέξαι  300  cod.  ἐγώ. 304 cod κάθησαι . 309 cod κ εὑρίσκεις.
                  310
cod ἀρχῶν αὐτώνων 325 cod.  να. 328 cod. ἐπρόσθηκες  χωρεῖσαι. 330 cod.  συγχ   335 cod. και ὡς  348  cod.  ἀγροιοῦνταν.
               
 352  οὐμέτοι Μουαμέτη   355 cod πηλαλοῦσι 376 ΧΡΥΣ.οὔτε.377ΧΡΥΣ. χώθη. 379  Σ.ΙΩΑΝ τζακίζουν   
                 380 ΧΡΥΣ. διαγομίσουν   384  ΚΥΡ νά εὕρωσι. 385 ΧΡΥΣ. ἀνέβηκανστ ἀνώγεων  387 cod. Και ΚΥΡ.  και  
                388
ΚΥΡ. μεμβράνεα.  389 ΚΥΡ τίποτε. 402 cod.  ξεστραμμένα  413 cod. ἧν    434 cod.  τολμήσῃ.         
                  

 * *        ΣΧΟΛΙΑ:   ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
                30
 μετζίτια ءشجــ (mesçit) = Χώρος προσευχής(İ slam Ansıklopedisi mescit IA.8 1- 120).
               
59 βακοῦφι وقـف (vakf) = Διαχειρίζεται την Περιουσία Ιερών Ιδρυμάτων στο Ισλάμ
                59
τζιαρέν  
جـاـرـم ا زـمــن (ıcare i zemin) (= yer  kırası)=μίσθωμα  γής (Kanunname -i Osmani περί  γαιών).
                73 μαρέτι آءاؤـت (imaret ) = φιλανθρωπικό συγκρότημα            77 ἀφέντην آـفـنــتــي  (efendi)= κύριος
                78 μουτεβελῆς
ءـثــوـلــي(mütevelli)=Επίτροπος Βακουφίου 79σοχτᾶδεςســوـخــتــا(sohta)= Ιεροσπουδαστές
                79 ἰμάμιδες
اءـاـم(ımam)= "Μεταξύ δικαστού και Ιερέως". Εκδίδει fetva (απάντηση νομικών θεμάτων)   
               
83 περάτι بـــرات berat ((βεράτιον)=πρόσταγμα. Απ' την ρίζα ber=Δίκαιο, αρετή, ρώμη, κύρος.
               
91 ἔμπρια شـرى  ا آءـر  (emri şerif) Ιερή Διαταγή (Fetva  αστικού δικαίου Την εξέδιδε Εμίρης ή Βαλής )
               
92 μούλκι ءـلــك (mülk) (Αραβική λέξη Πληθυντ: emlak)  Ιδιοκτησία απολύτου κυριότητος που υποκειται στην Δεκάτην: πρβλ.
                   
Kanunname  περί  γαιών  μτφρ. Κουμουνδουράκη άρθρ.2
              
97 Κιζλάρ-Αγά قـيﻻر آةآئي (kizlar-ağa) υπεύθυνος στο χαρέμι του Σουλτάνου.   
               98 μουφτῆς 
قـيﻮﻒﺖﻮ (müftü) Ιερατικός Προιστάμενος στο Τζαμί  / μουλλᾶδες ءﻻ (molla)= Θεολόγοι απ' τις τάξεις των  Ulema
            -114 καδδῆν اﻀﺪﻰ  (kadı)= δικαστής      -119 σπαχίδες ﺷﻳﭗﺎﻪﻯ (sıpahı) Ιππείς του Οθωμανικού Στρατού. (λέξη περσική).            
            -119
γιανίτζαροι  يدﻨي ﭼﺎﺮﻰ  (yeni çer i) Στρατιωτικό Σώμα Halıl İnalcik. Στρατολογούσαν παιδιά 
           
-119 ντιβάνι  ﺪﻴﻮﻦ  (dıvan)=  Συνέδριο    120 πασιᾶς ﭘﺎﺶﺎ (paşa)= Στρ. Διοικητής. Επαρχίας              
            -
123 ἀβάνοι  ﻋﺒﺎ ن (aban) σημαίνοντες    143 τεβάφι ﺗﻮﺎﻒ(tevaf)consensus mutuus 144 κιαοῦροι ﻛﺎﻮﺮ (ğiaür)= άπιστοι
             146
οὐλιαμᾶδες
ﻋﻠﻤ(ulema)   =ερμηνευτές του νόμου. 147 φότουλαν  ﻓﻮﺪﻮﻻ  (fotul) συσσίτιο στα Ιδρύματα.  -147 φότουλαν  ﻓﻮﺪﻮﻻ 
               
(fotul) συσσίτιο Ιδρυμάτων  – 147 λουφᾶδες ﻋﻠﻮﻔﺀ (ulüfe) = μισθός, επίδομαα   – 149 ταβατζῆς ﺪﺀﻮﺎﺠﻰ   (davacı) διάδικος
             151 μπέι
ﺑﻰ  (bey) = (εδώ  διοικητής επαρχίας) – 151 σεράι ﺷﺮﺎﻰ (saray) = (εδώ διοικητήριο  
             162
ἐσαλαβάτησαν ﺷﻼﻮﺎﺖ (salavat)= προσκύνησαν–162 Ἀλλάχ Ἀλλάχ  آﻠﻼﻊ آﻠﻼﻊ  (Allah Allah) Θεέμου  
              
163 ἐφέντηλερ τελίμ ὁλτοῦ آﻔﻨﺪﻠﺮﺪﻠﻰ ﻤﻰ ﺍﻮﻠﺪ (efentıler deli mı oldu?)= Άρχοντες τρελλαθήκατε;
              168
χετζήρ κιοπέκ χαπίς  ﺧﭙﻴﺶ  ﻛﻮﭙﻚ ﺧﻨﺰﻴﺮ (hecır köpek xapış)= γουρούνι, σκύλε, μιασμένε!   
              188  μουρασαλές ﻣﺮﺎﺴﻠﺀ (mürşil) = επιστολές 189 αρζια ﺀﺮﺰﻰ(arc ı haraçı)= δικαστικές αποφάσεις για φόρο  
              
146 μαζάρια ﻀﻐﻣﺮ mağsuz = νοθευμένες αναφορές  202 πεηλέρμπεης  ﻓﻴﺑﻜﻠﺮ ﻴﻜﻰ  (beylerbeyi)  =έπαρχος
              -206
ναζήρης  ﻓﻧﺍﻈﺮ (nazır) δικαστικός επιθεωρητής. -207 ἐμίρης  ﺍﻤﻴﺮ (emir) ηγεμόνας,    
              – 218 καϊρέτι ﻏﻴﺮﺖ (gayret)= ζήλος, φιλότιμο  233 μουμανέτι ﻣﻮﻣﺎﻨﺀﺖ (mümanaat) = παρεμπόδιση, εμπόδιο  
              237
χαράτζι ﺧﺮﺞ (xaraç) κεφαλικός  φόρος  241 τζελέρι  ﺠﺀﻠﻠﺀﺮ (celler) φόρος λειτουργίας
               243 μαξοῦλι  ﻤﻌﺸﻮﻞ (mahşül) γεννήματα, προϊόντα από την καλλιέργεια
                254 τζαούσην ﭼﺎﻮﺶ (çavuş) = λοχίας, εκτελεί χρέη αστυνόμου274 σελιάμι ﺳﻠﻼﻢ (selaam)= χαιρετισμός
             282 ἐζάνι آﺬﺎﻦ (ezan) = πρόσκληση για προσευχή 283 ἐξάνι آﺤﺴﺎﻦ (ehşan) ευλογία, χάρις   285  βεζίρης ﻮﺰﻴﺮ  (vezir) = υπουργός
            – 285
καζασκέριδες  ﻗﺎﺴﺎﺴﻗﺀﺮ  (kazasker)= στρατιωτικοί διοικητές σε επίπεδο Καζά (διοικητές μεραρχίας)
           – 295
φέτι ﻓﺘﻰ   (fet) κατάληψη 351 τσαρσί ﭼﺎﺮﺴﻮ  (çarşı) = αγορά   – 285 καζασκέριδες ﻗﺎﺴﺎﺴﻗﺀﺮ  (kazasker)= στρατιωτικοί διοικητές σε
               
επίπεδο Καζά
(διοικητές μεραρχίας)   – 352 οὐμέτι Μουαμέτη آﻤﺖ ﻣﺨﻣﺪ  (ümit Muhammed) «(λαέ που) ελπίζεις στον Μωάμεθ».
              
359 παζάρ-Ταμπαανᾶ ﭘﺎﺬﺎﺮ ﺪﺒﻗﻋﺧﺎﻨﺀ (Pazar Dabakhane) = συνοικία βηρσοδεψείων δυτικά του Πιξίτη ποταμού
              
361 χαίνους ﺧﻴﻦ  (hain)= επίβουλος, αχάριστος, προδότης 365 φυργιάτι آﻓﺮﻴﺎﺪ (firyat) θρήνος.424 ἀγᾶδες   ﺍﻏﺎ   (ağa) = άρχοντες  
              430
καίκι   ﺍﻗﺎﻴﻖ  (kayık) = πλοιάριο
               


 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.       Fontes = Αθ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Fontes Historiae Trrapezountini 1897  

2.       ΕΦΣΚ = Εν Κωνστ/πόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Παράρτ Ις΄ τόμου  

3.       Ἰσραήλ Βαφειάδης, Ὁ Τοῦρκος Ἱστοριογράφος Σακήρ Σεβκέτ, στο περιοδ. ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

4.       Bartusis, = Bartusis, Mark C. (1997). The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204–1453. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

5.       Βησσαρίων = , Βησσαρίων Εἰς Τραπεζοῦντα, 65, 10-16. Κριτική Έκδοσις Ὀδ. Λαμψίδη, Ἀνάτυπο ΛΘ΄ τόμου Ἀρχείου Πόντου. Ἀθῆναι, 1984.

6.       Bryer = Anthony Bryer, Rural Society in Matzouka, ό.π., σ. 81. Πρβλ. και στο ίδιο σελ. 85. Επίσης Jacob P. Fallmerayer, Byzanz und das Abendland, σ. 261. Μητροπολίτης τοποθετήθηκε ο Παγκράτιος (1472) στον οποίο δώθηκαν και αρμοδιότητες Μιλέτ Μπασί      

7.       Cuinet,= V. Cuinet, La Turquie d’Asie, I, 44

8.       DA SILVA, JOSÉ GENTIL: "Η οικονομική καί η κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί της Μεσογείου", Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15°Ç-19°Ç αιώνας), Αθήνα 1979, σ. 349-366

9.       Guilland, = Rodolphe Guilland, (1967). "Dignitaires des XIVe et XVe siècles". Recherches sur les institutions byzantines, Tome I (in French). Berlin: Akademie-Verlag. pp. 594–607.          

10.   Hoffmann = George S.J.Hoffmann Griechische Patriarchenund Römische Päpste Unter suchungen und Texte Orienalia Christiana vol. Xxv-2. Nο 76,Martio 1912 RomaΓεδεών = Μ. Γεδεών Ἡμίγνωστοι Σελίδες Ἱστορίας Ἀθηναίων. Θεολογία Ε΄ 14  σ. 120-12     

11.   Ευγενικός = (Ευγενικοῦ Ἔκφρασις Τραπεζοῦντος, 371 $ 9. Έκδ. G. Tafel Eustathii Opuscula, Frankfurt 1832).      

12.   Fallmerayer 1 = Jacob P. Fallmerayer, Byzanz und das Abendland, σ. 261.              

13.   Fallmerayer 2 = Jacob P. Fallmerayer, Kaizerthum v, Trapezunt σελ. 337-338.       

14.   Ιωαννίδης 1870 = Σάββα  Ιωαννίδη Ἱστορία καί Στατιστική Τραπεζοῦντος καί τῆς περί αὐτήν χώρας, εν Κωνσταντινουπόλει 1870

15.   Κυριακίδης 1 =Ἐπ Κυριακίδης  Περί ταῆς Ι. Μονῆς Βαζελῶνος. ΕΦΣΚ τόμ ΚΖ΄

16.   Κυριακίδης 2 = Ἐπ Κυριακίδης Βιογραφίαι των εκ Τραπεζοῦντος και της περί αυτήν χώρας από Αλώσεως μέχρις ημῶν ακμασάντων Λογίων ἐν Ἀθήναις 1897 

17.   Λαμψίδης =Οδ. Λαμψίδης Η Τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο,.Αρχείον Πόντου 33, σελ 167

18.   Lowry, = Heath Lowry, Privilege and Property in Ottoman Maçuka in the Opening Decades of the Tourkokratia: 1461-1553, στο Anthony Bryer - Heath Lowry, Continuity and Chance in late Byzantine and early Ottoman society,

19.   Mantran, Robert (1998). La vita quotidiana a Constantinopoli ai tempi di Solimano il Magnifico e dei suoi successori (XVI e XVII secolo) (in Italian) (3 ed.). Milan: Rizzoli.  

20.   G. Milet =   G. Milet Les Monasteres et les eglises de Trebizonde, 19, Bulletin de correspondance hellénique, B.C. H. 19 (1895), p. 428   

21.   W. Millet = W. Millet Trebizond σελ. 11.

22.   Παρανίκας 1867 = Ματθαί Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της Καταστάσεως των Γραμμάτων Εν Κωνσταντινουπόλει 1867           

23.   (Stezygowsky = (Stezygowsky Intedita der Architectur und Plastik aus der Zeit Basilios I. B.Z. 3,1).            

24.   Talbot Rice = David Talbot Rice Byzantine Painting at Trebizond. London, Allen & Unwin, 1936.          

25.   Τριανταφυλλίδης 1866 = Περ Τριανταφυλλίδης Ἡ ἐν Πόντῳ Ἑλληνική Φυλή ἤτοι Τα Ποντικά, εν  Αθήναις  1866.

26.   Τριανταφυλλίδης 1870 = Περ Τριανταφυλλίδης , Οἱ Φυγᾶδες Δράμα εις μέρη πέντε μετά μακρῶν προλεγομένων περί Πόντου, εν  Αθήναις  1870, σελ. 88.

27.   Vasiliev = A. Vasiliev, Zur Geschichte von Trapezunt unter Justinian dem Grossen. B.Z. (Festgabe)30

28.   Winfield = David Winfield, Sancta Sophia, Trebizond: A Note on the Cleaning and Conservation Work