Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Home Δημοτικό Τραγούδι Αρχαία Ηραία Μαθητικό Βήμα Παραδοσιακή Μαγειρική Συνδέσεις

 

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - Ο  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
 


Μιχάλης Χατζημιχάλης :  John Mijton Paradise Lost  
 Εισαγωγή, Έμμετρη μετάφραση, Σημειώσεις (από τηνΈκδοση του 1994)
 
 
Μιχάλης Χατζημιχάλης : Hugo Foskolo HYPERCALYPSIS
Εισαγωγή, Έμμετρη μετάφραση, Σημειώσεις (Από την Έκδοση του 2002)

 
Μιχάλης Χατζημιχάλης :   Η Συνέχεια των Θρησκειών 
  Η τύχη του Ένθρονου Διός της Ολυμπίας
  (Άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα μας το 2005)