από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μαθηματικά ... και άλλα περίεργα

  Περιεχόμενα

 

                                                  Η ακολουθία Fibonacci

Το πρόβλημα: " Ένας καλλιεργητής έχει ένα ζευγάρι λαγών σε μια κλειστή φάρμα. Πόσα ζευγάρια λαγών μπορούν να προκύψουν, αν κάθε μήνα, κάθε ζευγάρι δημιουργεί ένα νέο ζευγάρι, το οποίο από το δεύτερο μήνα γίνεται έτοιμο να αναπαραχθεί;"

Η απάντηση: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Λεονάρντο της Πίζας ή Fibonacci (1170-1240)

Τα Μαθηματικά: Οι αριθμοί 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...είναι οι όροι της ακολουθίας που είναι γνωστή με το όνομα "ακολουθία Fibonacci". Ο κάθε όρος της ακολουθίας αυτής από τον τρίτο και μετά είναι ίσος με το άθροισμα των δυο προηγούμενων. 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, κλπ

Ορισμός της ακολουθίας Fibonacci  : α12=1 και αν+1= αν + αν-1 για κάθε

Αν από το τετράγωνο του καθενός αφαιρέσουμε το γινόμενο των δυο πιο κοντινών γειτονικών αριθμών, παίρνουμε αποτέλεσμα 1 ή -1.

Για κάθε  ισχύει:

Οι αριθμοί 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... από τον πέμπτο και μετά όταν διαιρεθούν με τον προηγούμενο τους δίνουν

όσο προχωράμε προσεγγίζουμε καλύτερα τη χρυσή τομή, τον αριθμό 1,618... Το όριο της ακολουθίας Fibonacci είναι ο αριθμός που συμβολίζεται με το γράμμα Φ προς τιμήν του Φειδία   

Η φύση: Οι όροι της ακολουθίας Fibonacci χρησιμοποιούνται από τη φύση σε πολλές περιπτώσεις, χαρακτηριστικό παράδειγμα: Τα διαδοχικά φύλλα των φυτών σχηματίζουν σταθερές γωνίες που αν εκφραστεί η κάθε μια ως μέρος του κύκλου προκύπτει κλάσμα του οποίου οι όροι, είναι όροι της ακολουθίας Fibonacci. Πιο συγκεκριμένα: τα διαδοχικά φύλλα της τριανταφυλλιάς σχηματίζουν γωνίες 135ο ή 144ο οι οποίες ως μέρη του κύκλου είναι:   αντίστοιχα.

 

 
  Οι μηνίσκοι του Ιπποκράτη
   
  Το τρίγωνο του Pascal
 
  Το κόσκινο του Ερατοσθένη
   
  Ο Γρίφος του Διόφαντου
 
  Πυθαγόρειες τριάδες
   
  Η ακολουθία Fibonacci
 
  Ο Γρίφος του Einstein
 
  Η συνάρτηση "versoria"
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας