ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκπαίδευση και Δημιουργικότητα (Ken Robinson)

Δημιουργική Δραστηριότητα 

 

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 (Καταχωρίζοναι πρωτότυπες δραστηριότητες και προγράμματα εκπαιδευτικών)

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 59ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (2011-2012)

100 ΧΡΟΝΙΑ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (2012-13)- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ