ΙΔΕΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο ΚΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (Περιγραφή ενός μαθητή ηλικίας 8 ετών)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποιος είναι ο σκοπός της διδασκαλίας των μαθηματικών σήμερα; Τι είδους εμπόδια και δυσκολίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές; Τι είδους μαθηματικά θα πρέπει να διδάσκονται και πώς να διδάσκονται; Ποια είναι η επίδραση του σχεδιασμού μαθηματικών δραστηριοτήτων στην επιτυχία της διδασκαλίας; Πώς θα μπορούσαν οι καθηγητές των μαθηματικών να προωθήσουν τόσο ανοιχτές ερευνητικές δραστηριότητες όσο και δομημένα μαθήματα στην τάξη; Πώς η αξιολόγηση της διδασκαλίας θα υπηρετεί τη μάθηση όλων των μαθητών; Πώς μπορούμε να χειριστούμε τα λάθη των μαθητών μας στην τάξη; Ποιο ρόλο διαδραματίζει η Ψηφιακή Τεχνολογία;

Αυτές αποτελούν μερικές μόνο ενδεικτικές ερωτήσεις που αφορούν κατά βάση το εκπαιδευτικό έργο και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υιοθέτηση μονοδιάστατων απαντήσεων. Είναι ανάγκη οι απόψεις να διασταυρωθούν γόνιμα ανάμεσα σε όσους εμπλέκονται στη Μαθηματική Εκπαίδευση. Γι? αυτό όσα εκθέτουμε μερικές ενδεικτικές πρακτικές επισημάνσεις και σκέψεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα όσα ακολουθούν δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως συνταγές για γενική χρήση.

Περισσότερα...