Η ιστοσελίδα αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση και την ανάλυση θεμάτων που αφορούν το μαθήμα της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου, "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον". Κυριότερος όμως σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών και βοήθειας μέσω ασκήσεων και ολοκληρωμένων διαγωνισμάτων προς τους μαθητές της Γ' Λυκείου που επέλεξαν την Τεχνολογική Κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός νέου, για τα δεδομένα της εκπαίδευσης, μαθήματος και να επιλυθούν οποιεσδήποτε τυχόν απορίες ή ασάφειες έχουν δημιουργουθεί.

Μη διστάσετε να στείλετε οποιαδήποτε παρατήρηση ή διόρθωση που αφορά τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό το ηλεκτρονικό βοήθημα. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να εκπληρώσει τους στόχους της.

slide2.png