12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:
«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Διδακτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Μαϊου 2018
στην πόλη της Αθήνας.

Περισσότερες Πληροφορίες