11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:
«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 5 έως 7 Μαϊου2017
στην πόλη της Χαλκίδας.

Περισσότερες Πληροφορίες