Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
ΒΟΗΘΕΙΑ
 
  Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν πέντε (5) επιλογές:  
     
  Αρχική σελίδα  
  Σας μεταφέρει στην πρώτη σελίδα της αυλής μας.  
     
      Κατάλογος παιχνιδιών      
 
Παιχνίδια για την παρέα
  Αλφαβητικός κατάλογος όλων των παιχνιδιών.  
Παιχνίδια για την παρέα
 
     
  Βιβλίο επισκεπτών  
  Στο βιβλίο των επισκεπτών μας μπορείτε να διαβάσετε μηνύματα που  
  άφησαν άλλοι επισκέπτες ή να αφήσετε το δικό σας.  
     
  Επικοινωνία  
      Κάνοντας "κλικ" στην επικοινωνία μας στέλνετε το ηλεκτρονικό σας μή-      
      νυμα.      
           
      Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας υπάρχουν τα παρακάτω εικονίδια:    
           
     
     
 
Σας μεταφέρει σε ένα κατάλογο παιχνιδιών που μπο-
ρούν να παίξουν δύο παιδιά.
 
 
 
     
     
 
Σας μεταφέρει σε κατάλογο παιχνιδιών που παίζονται
από τρία ή περισσότερα παιδιά.
 
 
           
      Στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας υπάρχουν τα παρακάτω εικονίδια:    
           
     
     
Σας μεταφέρει σε μια σελίδα όπου καταγράφονται οι
γεωγραφικές περιοχές από τις οποίες προέρχονται όλα
τα παιχνίδια της αυλής μας. Από τη σελίδα αυτή έχετε
πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια.
 
             
     
     
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε προτάσεις για την
αξιοποίηση της ιστοσελίδας "παιχνίδια για την αυλή"
στη σχολική τάξη.
 
 
             
     
Και μην ξεχνάτε!
   
     
Μπορείτε να στείλετε και το δικό σας παιχνίδι κάνοντας "κλικ" >εδώ<.
   
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης