Παιχνίδια για την αυλή
 

 

Παιχνίδια για δύο

Γεωγραφική κατανομή των παιχνιδιών
 
 
Αξιοποιώντας την ιστοσελίδα "Παιχνίδια για την αυλή" στη σχολική τάξη
     
     
  Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη  
  διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας  
             
 
Παιχνίδια για την παρέα
  Εργασία της Μαρίας Κασκαντάμη, Φιλολόγου - Συγγραφέα, Επιμορφώτριας  
Παιχνίδια για την παρέα
 
  ΤΠΕ.  
  Ηλ. διεύθυνση: http://www.filologia.gr  
  Ηλ. Ταχυδρομείο: mkaskant@sch.gr  
     
  Η παρούσα εργασία περιέχει σενάριο διδασκαλίας με τίτλο: Τα παιχνίδια της  
  γειτονιάς μου.  
      Παρουσιάστηκε ως εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: "Το γλωσσικό      
      μάθημα στη Β/θμια Εκπαίδευση" που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση      
      Φιλολόγων στις 23 Οκτωβρίου 2001 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό      
      Επιμελητήριο Αθηνών. Δημοσιεύθηκε στη Φιλολογική, Απρίλιος - Μάιος -      
 
  Ιούνιος 2002, τεύχος 79, σσ. 42-45.  
 
           
      Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ >εδώ< [270 Κb].    
      Για την ανάγνωση της εργασίας απαιτείται η χρήση του Acrobat Reader.    
           
           

Παιχνίδια για την αυλή

 

Παιχνίδια για την αυλή ©
Επιμέλεια: Γρηγόρης Φιλιππιάδης