πλήρες βιογραφικό εδώ

 

Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης και του Π.Τ.Δ.E. , του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Διδασκαλείου  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκπαιδευτικός με συνολική προϋπηρεσία 35 ετών περίπου.

Ολοκλήρωση του Β επίπεδου επιμόρφωσης στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Πιστοποίηση  από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο θεωρητικό & πρακτικό μέρος, καθώς και στις δεξιότητες και γνώσεις στις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Εξειδίκευση στην εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές  δυσκολίες (Σεμινάριο ετήσιας διάρκειας του Π.Τ.Δ.Ε. του  Πανεπιστημίου Πατρών)

Εξειδίκευση σε θέματα Αγωγής Υγείας (Σεμινάριο 240 ωρών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Εκπαιδευτική εμπειρία 126 ωρών ως επιμορφωτής ενηλίκων στα Π.Ε.Κ. Πατρών και στο Κ.Ε.Κ. Πλέγμα Εκπαιδευτική.

Διοικητική εμπειρία 17 και πλέον ετών ως Διευθυντής σχολείου.

Για ένα διάστημα υπεύθυνος Αγωγής Υγείας του αντίστοιχου τμήματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Σήμερα Διευθυντής του 36ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Εκδόσεις βιβλίων: «Καθ? οδόν μαθαίνω να κυκλοφορώ» Πάτρα 2005 και «Οι υπολογιστές στο Δημοτικό Σχολείο» Πάτρα 2004

Δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά: «Σύγκριση Επιφανειών: Προτάσεις για διδασκαλία» (Επιστημονικό Βήμα, τόμος 5, Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών Δ.Ο.Ε., Φεβρουάριος 2006) & «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας: Πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας να τις εφαρμόσουν στη σχολική πρακτική;», (Αρέθας, Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, τόμος ΙΙΙ, Πάτρα 2005)

Εισηγήσεις σε πανελλήνια συνέδρια: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Π./ Δ.Τ.Π.Ε. με θέμα: «Εκπαιδευτικό Λογισμικό: «Ένα ταξίδι στο χώρο των Υπολογιστών» & στο ίδιο συνέδριο με θέμα: «Στάσεις και Αντιλήψεις των μαθητών της Α/θμιας Εκπ/σης, απέναντι στους υπολογιστές»

Εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των αντιστοίχων τμημάτων καθώς και σε σεμινάρια Σχολικών Συμβούλων.

Εφαρμογή αρκετών προγραμμάτων Α.Υ και Π.Ε. και ως εκπαιδευτικός τάξης αλλά και ως συντονιστής.

Παρακολούθηση πληθώρας σεμιναρίων.

Συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές & προεδρεία συνεδρίων καθώς και εκδηλώσεων.

 

πλήρες βιογραφικό εδώ