Αναφορές Μαθητών

 

πατώντας πάνω σε κάθε αναφορά εμφανίζεται ενδεικτικό pdf

πατώντας πάνω στην κατηγορία εμφανίζεται pdf με όλες τις αναφορές της κατηγορίας

 

Γενικές καταστάσεις

 

Απουσίες

 

Ποινές, Ηθικές αμοιβές

  • Κατάσταση ηθικών αμοιβών
  • Κατάσταση ποινών
  • Ενημέρωση ποινών

 

Βαθμοί

 

Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι

 

Αποτελέσματα

 

Στατιστικά στοιχεία