Ο Στρατής αναλαμβάνει τη διαχείρηση του ιστοτόπου.