Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.