Γραμματική

 


Μαθαίνω τις μετοχές της ενεργητικής φωνής

Οι ρηματικοί τύποι, που συνήθως φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι, ονομάζονται μετοχές. Οι μετοχές της ενεργητικής φωνής είναι άκλιτες και τελειώνουν σε –οντας και -ώντας.

Π.χ. τρέχοντας, πηδώντας, βλέποντας, γελώντας.

Παρατηρούμε ότι όταν το –ο στην κατάληξη δεν τονίζεται, γράφεται με όμικρον, ενώ όταν τονίζεται γράφεται με ωμέγα.

Εικονίδιο εκπαιδευτικού εργαλείου Άσκηση κατανόησης
Γράφω στα παρακάτω ρήματα τις αντίστοιχες μετοχές.

Γράφω -

Διαβάζω -

Παίζω -

Τρώω -

Παρακολουθώ -

Γελάω -

Τραγουδάω -

Κλαίω -

Βλέπω -

Ακούω -

Καταλαβαίνω -

Περπατάω -

Κολυμπάω -