ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 


 

            ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

            ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

 

            ΣΑΒΒΑΤΟ 04/02/06 


§         10.00-10.10     Καλωσόρισμα                                                                 

       Α. Ζαχόπουλος, πρόεδρος Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.

   Χ. Κακαδιάρης, Οργανωτική Επιτροπή Διημερίδας

§         10.10-10.30     Ομιλία εκπροσώπου

                              πολιτικής ηγεσίας Υπ. Παιδείας                                  

§         10.30-10.45     Χαιρετισμοί                                                                  

§         10.45-11.00     Γ. Καλκάνης, εκπρόσωπος   

                              συγγραφικών ομάδων                                                   

§         11.00-11.10     Ι. Μπασλής/ ΓΛΩΣΣΑ                                                

§         11.10-11.20     Ν. Αρβανίτη / Γυμναστική                                   

§         11.20-11.40     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ                                          

§         11.40-12.40     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                                        

-     11.40-12.10     Χ.  Λεμονίδης (Α’ & Γ’ τάξη)                                    

-     12.10-12.30     Π. Κλιάπης, (Στ' τάξη)                                                

-     12.30-12.40     Γ. Καριωτάκης (Β', Ε', Δ’ τάξη)

-     12.40-12.50     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

§         13.00-15.00     Γενική Συνέλευση Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.

 

    ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/06

      ΑΙΘΟΥΣΑ 1    -     6ος ΟΡΟΦΟΣ

§         10.00-11.30    ΓΛΩΣΣΑ                                                                      

-     10.00-10.25     Ε. Καρατζόλα (Α' τάξη)                                              

-     10.25-10.50     Μ. Σφυροέρα (Β' τάξη)                                               

-     10.50-11.20    Α. Ιορδανίδου (Γ' έως Στ’ τάξη)

-     11.20-11.30     Συζήτηση

§         11.30-12.30     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

-     11.30-11.45     Α. Κόλλιας (Ε' τάξη)

-     11.45-12.00     Ν. Μπελίτσου (Β' τάξη)

-     12.00-12.20     Α. Μπομποτίνου (Δ' τάξη)

-     12.20-12.30     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

§         12.30-13.00     ΔΕΞΙΩΣΗ

§         13.00-13.45     ΦΥΣΙΚΗ

-     13.00-13.20     Σάββας Σταύρος (Στ' τάξη)

-     13.20-13.35    Μ. Αποστολάκης (Ε’ τάξη)

-     13.35-13.45     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

§         13.45-14.30     ΙΣΤΟΡΙΑ

-     13.45-14.05     Θ. Κατσουλάκος (Δ' τάξη)

-     14.05-14.25     Μ. Νικολοπούλου /

                              Στ. Γλεντής (Ε' τάξη)

-     14.25-14.30     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 2   -    8ος ΟΡΟΦΟΣ

§         10.00-11.00     ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-     10.00-10.20     Μ. Ταστσόγλου (Ε’ τάξη)

      10.20-10.40     Μ. Ταστσόγλου (Στ' τάξη)

-     10.40-11.00     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

§         11.00-12.30    ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

      -     11.00-11.20    Ε. Σπυράτου (Α’ τάξη)

-     11.20-11.40     Μ. Δημοπούλου

                              & Α. Ζόμπολας (Β’ τάξη)

-     11.40-12.10     Γ. Μαντάς (Δ' & Γ’ τάξη)

-     12.10-12.30     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

§         12.30-13.00     ΔΕΞΙΩΣΗ

§         13.00-13.45     ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-     13.00-13.20     Κ. Πρέντος (Ε’ τάξη)

-     13.20-13.40    Ι. Κομνηνου (Στ’ τάξη)

-     13.40-13.45     ΣΥΖΗΤΗΣΗ

§         13.45-14.15     ΑΓΓΛΙΚΑ /Ι. Χρυσοχόος

                              (Γ' έως Στ' τάξη)

§           14.15-14.45    ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / Ν. Διγγελίδης

                              (Ε' & Στ' τάξη)