ΔΙΚΤΥΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ

1. Φωτογραφία ή φωτογραφίες του δέντρου

Ανάλυση φωτογραφίας μεγαλύτερη από 800×600 px
Μπορείτε να επισυνάψετε τις φωτογραφίες σε ξεχωριστό αρχείο ή να τις εισάγετε στο παρόν.
2. Θέση που βρίσκεται το ελαιόδεντρο (περιοχή, χωριό/πόλη, δήμος)
?????????????????????????????????????????????????
3. Επισήμανση θέσης του δέντρου
Καταγραφή συντεταγμένων σημείου από το δικτυακό τόπο mygeoposition.com
(γράφετε τη διεύθυνση ή την ονομασία της θέσης και την περιοχή και μετατοπίζετε το ίχνος του ποντικιού στην οθόνη, στο ακριβές επιθυμητό σημείο).
Γεωγραφικό πλάτος:????????????? Γεωγραφικό μήκος:??????????????.
4. Σημερινοί ιδιοκτήτες του δέντρου:
Ονοματεπώνυμο Στοιχεία επικοινωνίας

5. Μύθοι, θρύλοι, ιστορίες που σχετίζονται με το δέντρο και προέρχονται από τη λαϊκή παράδοση:
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
6. Μύθοι, θρύλοι, ιστορίες που σχετίζονται με το δέντρο και προέρχονται από τη βιβλιογραφία:
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
7. Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το ελαιόδεντρο και την ηλικία του:
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ που έκανε την καταγραφή

Στοιχεία Σχολείου:
Ονομασία: Τηλ:
Φαξ:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Email:
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας:

Στοιχεία περιβαλλοντικής ομάδας
A. Eκπαιδευτικών
Α/Α Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού Ειδικότητα Προσωπικό email Προσωπικό τηλέφωνο
1
2

B. Μαθητών
Α/Α Ονοματεπώνυμο μαθητή Τάξη
1
2
3
4
5
6
?

Σημείωση: Η πνευματική ιδιοκτησία της πληροφορίας των καταγραφών ανήκει στην ομάδα εργασίας καταγραφής και παραχωρείται το δικαίωμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας για τη δημοσίευσή της σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ», με αναφορά στην ομάδα εργασίας καταγραφής.

Ημερομηνία: ????????????????
Ο Διευθυντής του Σχολείου Ονοματεπώνυμα και υπογραφές των
υπεύθυνων εκπ/κών