1. Να καταγράψετε εθνικά ουσιαστικά της ν.ε. που σχηματίζονται με τις καταλήξεις που διδαχτήκατε.

-ιός
-εύς
-νός
-ίνος
-της
-ήσιος