2. Να γράψετε τις παράγωγες λέξεις που ζητούνται συμπληρώνοντας τη σωστή κατάληξη στα παρακάτω ουσιαστικά με βάση τους πίνακες:

Ἐρέτρια → Ἐρετρι- (εθνικό),
γράμμα → γραμματ- (παρώνυμο),
ἀετός → ἀετ- (γονεωνυμικό),
Κρόνος → Κρον- (πατρωνυμικό),
Μῆλος → Μήλ- (εθνικό),
πρέσβυς → πρεσβύ- (παρώνυμο),
Μυτιλήνη → Μυτιλην- (εθνικό)