4. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις παράγωγες λέξεις που ζητούνται:

ἵπποςπαρώνυμο → ἱππ-
Τάνταλος πατρωνυμικό → Τανταλ-
Αἴγυπτος εθνικό → Αἰγύπτ-
πελαργός γονεωνυμικό → πελαργ-
Ῥόδος εθνικό → Ῥόδ-
δῆμος παρώνυμο → δημό-