3. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Α′ με την κατηγορία στην οποία ανήκουν από τη στήλη Β΄:

αρχική   5η ενότητα προηγούμενη επόμενη

Α Β
1. Δαναΐδης
2. Μιλήσιος
3. ὁπλίτης
4. τοξότης
5. Ἰταλιώτης