3. Να γράψετε από ποια ονόματα προέρχονται τα παρακάτω ρήματα:

αρχική   9η ενότητα προηγούμενη  

ὁρίζω <
λαμπρύνω <
φονεύω <
ἐρίζω <
στεφανῶ (-όω) <
ὁρμάω (-άω) <