Σε ποια κλίση ανήκουν τα παρακάτω ουσιαστικά;

© Δέσποινα Τσολακίδου  doc

 αρχική, ασκήσεις