Να μεταφερθούν οι παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού. άσκηση

τύποςστον άλλο αριθμότύποςστον άλλο αριθμό
ΤρῶεςΤρ σώμασισώμα
τέκνοιςτέκν υἱεῖςον.: υἱ, αιτ.: υἱ, κλ.: υἱ
ἀλήθειανἀληθ γνώμηνγνώμ
πανωλεθρίᾳπανωλεθρί ἀνθρώποιςἀνθρ
τιμωρίαιτιμωρί θεῶνθε