Εξάσκηση στις αφηγηματικές τεχνικές

αρχική  θεωρία για τις αφηγηματικές τεχνικές  οδύσσεια παιχνίδια για την Οδύσσεια    παιχνίδια για την Ιλιάδα

Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται κάθε φορά με διαφορετική σειρά