Ελληνικός πολιτισμός, Διδάσκοντας την Ιλιάδα και την Οδύσσεια

 

 

Οδύσσεια κείμενο-μεταφράσεις ξένες μεταφράσεις εισαγωγή λογισμικό τεχνικές εγκιβωτισμός γεωγραφία παιχνίδια

 

Αφηγηματικές τεχνικές στα ομηρικά έπη

 

Διάβασε στη συνέχεια για τις αφηγηματικές τεχνικές στα ομηρικά έπη ή κατέβασε το αρχείο pdf

Μπορείς να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου εδώ

 

 

in media res άνοιξε

μύθος - πλοκή άνοιξε

τριτοπρόσωπη και πρωτοπρόσωπη αφήγηση - μονόλογος άνοιξε

προοικονομίαάνοιξε

κύκλος ή κυκλικό σχήμα άνοιξε

εικόνα - σκηνή άνοιξε

αναδρομική διήγηση άνοιξε

επιβράδυνση άνοιξε

αναχρονισμός άνοιξε

επίθετα άνοιξε

τυπικά στοιχεία άνοιξε

ειρωνεία άνοιξε

παρομοίωση άνοιξε

τεχνική των άστοχων ερωτημάτων άνοιξε

κλιμάκωση ή κλιμακωτό σχήμα άνοιξε

τυπικό αναγνώρισης άνοιξε

τυπικό φιλοξενίας άνοιξε

θεϊκός ανθρωπομορφισμός άνοιξε

ενανθρώπιση - θεϊκή επιφάνεια άνοιξε

ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Οδύσσειας άνοιξε

ύβρη - νέμεση - τίση άνοιξε

ασύνδετο σχήμα άνοιξε