Στο παρακάτω κείμενο συμπληρώστε τις λέξεις: ὁ παῖς, ἡ μήτηρ, ὁ πατὴρ
και την επαναληπτική αντωνυμία αὐτὸς, αὐτὴ, αὐτὸ άσκηση

αρχική    ασκήσεις

© Έλενα Ριζίκοβα

 
Ἐν Ἀθήναις τοὺς (αιτ. πληθ. , ν.ε.: τα παιδιά) μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ (ον. εν., ν.ε.: μητέρα) καὶ παιδαγωγὸς καὶ (ον. εν., ν.ε.: ο ίδιος) ὁ (ον. εν., ν.ε.: ο πατέρας) ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ (ον. εν., ν.ε.: το παιδί). Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ (ον. πληθ., ν.ε.: τα παιδιά) εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν, ἔνθα οἱ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους (επαναλ. αντων., αιτ. πληθ.) ποιεῖν πειρῶνται καὶ τὰς ψυχὰς τῶν (γεν. πληθ., ν.ε.: των παιδιών) πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι. Ἔτι οἱ (ον. πληθ., ν.ε.: τα παιδιά) ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα (επαναλ. αντων., γεν. πληθ.) ποιοῦσι.