Σταυρόλεξο για τη ραψωδία π της Οδύσσειας

Πάτα σ' ένα νούμερο για να δεις τις ερωτήσεις. Δώσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πάτα "ΑΠΟΔΟΧΗ" ή "ΕΝΤΕR" Αν χρειάζεσαι βοήθεια, πάτα το κουμπί "ΒΟΗΘΕΙΑ", για να σου δοθεί ένα γράμμα. Για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου, πάτα "ΕΛΕΓΧΟΣ"

 

1   

  

2   

 

3   

 

 

 

 

 

   
 

 

    

 

        
 

 

 

4   

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

    

 

        

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

6   

 
 

 

    

 

      

 

 
 

 

    

 

  

7   

   

 

 
 

 

 

8   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

    

 

  

 

   

 

 
        

9   

 

 

 

 

 

 

       

10   

 

 

   

 

 
       

 

 

 

   

 

 
     

11   

 

 

 

 

 

    
       

 

       

Οριζόντια

2. Μνηστήρας που πρότεινε νέο φονικό σχέδιο για τον Τηλέμαχο.
4. Από αυτήν την περιοχή κατάγονται 52 μνηστήρες.
5. Μνηστήρας που πρότεινε να διερευνήσουν τις βουλές των θεών σχετικά με τον Τηλέμαχο.
8. Ο κήρυκας του παλατιού του Οδυσσέα.
9. Ο χοιροβοσκός.
11. Φημισμένος αοιδός που ζει στο παλάτι του Οδυσσέα.

Κάθετα

1. Μνηστήρας διπρόσωπος.
3. Ο γιος του Οδυσσέα.
6. Περιμένει υφαίνοντας τον Οδυσσέα.
7. Από αυτήν την περιοχή κατάγονται 20 μνηστήρες.
10. Από αυτήν την περιοχή κατάγονται 24 μνηστήρες.