Να κλίνετε το ονοματικό σύνολο: ἡ ὡραία νῆσος

επόμενη

ενικός αριθμός

ἡ ὡραίανῆσος
τῆς ὡρ ν
τῇ ὡρ ν
τὴν ὡρ ν
ὦ ὡρν

πληθυντικός αριθμός

αἱ ὡρ ν
τῶν ὡρν
ταῖς ὡρν
τὰς ὡρ ν
ὦ ὡρ ν