Να κλίνετε το ονοματικό σύνολο: τὸ μέγιστον ἀγαθόν

προηγούμενη Αρχική Ασκήσεις 


ενικός αριθμός

πληθυντικός αριθμός

τὸ μέγιστονἀγαθόν τὰ μέγ ἀγαθ
τοῦ μεγ αγαθτῶν μεγἀγαθ
τῷ μεγ ἀγαθτοῖς μεγ ἀγαθ
τὸ μέγἀγαθ τὰ μέγ ἀγαθ
ὦ μέγἀγαθ ὦ μέγ ἀγαθ