Να κλίνετε το ονοματικό σύνολο: ὁ ἀγαθὸς φίλος

Αρχική   Ασκήσεις   επόμενη


ενικός αριθμός

πληθυντικός αριθμός

ὁ ἀγαθόςφίλος οἱ ἀγαθφίλ
τοῦ ἀγαθφίλ τῶν ἀγαθφίλ
τῷ ἀγαθφίλ τοῖς ἀγαθφίλ
τὸν ἀγαθ φίλ τοὺς ἀγαθφίλ
ὦ ἀγαθ φίλ ὦ ἀγαθ φίλ