Να συμπληρώσετε τους υπόλοιπους χρόνους  doc

Ασκήσεις  Αρχική

ενεστώταςἐκδιώκεται κατακο
παρατατικός διώκατεκοπτόμεθα
μέλλονταςἐκδιώκατακο
αόριστος διώκατεκο
παρακείμενος δίωκατακεκό
υπερσυντέλικος δεδίωκατεκεκό