Σχηματισμός της οριστικής

στην ενεργητική μέση και παθητική των βαρύτονων ρημάτων

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

 

Εισαγωγικά χρήσιμα και απαραίτητα

 

Ενεργητική φωνή

 

Μέση φωνή

 

Παθητική φωνή