Να συμπληρώσετε τα άλλα δύο γένη των παραπάνω μετοχών στην ίδια πτώση, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή: doc

αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ξυλευόμενοςξηλευξυλευ
καθεζόμενος καθεζκαθεζ
πυνθανομένου πυνθανπυνθαν
λέγοντες λέγλέγ
βουλευομένοις βουλευομβουλευομ
ἀκούσἀκουσάσης ἀκού