Στις προτάσεις που ακολουθούν να εντοπίσετε τα απαρέμφατα  doc

Ασκήσεις  Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι απαρέμφατο. Για να περάσεις στο επόμενο σκέλος της άσκησης πρέπει να τελειώσεις πρώτα μ' αυτήν.

α. Διδάσκει σε ἐν ὃπλοις.
β. Δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς τι τούτων.
γ. Παισὶν δὲ αἰδὼ (= σεβασμό, φιλότιμο) χρὴ πολλήν, οὐ χρυσὸν (= να κληροδοτούμε).
δ. Εἰκότως (= εύλογα) δοκεῖτε πάντα ταῦτα .