3η. Να βρεθεί το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό-τελικό) doc