3. Να γράψετε τον ίδιο τύπο της οριστικής μέλλοντα των ρηματικών τύπων: παρέχουσι, κηρύττει

Ασκήσεις  Αρχική

παρέχουσιπαρέουσι
κηρύττεικηρύει