3. Να γράψετε τον ίδιο τύπο της οριστικής μέλλοντα των ρηματικών τύπων: παρέχουσι, κηρύττει

παρέχουσιπαρέουσι
κηρύττεικηρύει