© Ελληνικός Πολιτισμός
Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε τον τόνο που επιλέξατε: doc

Ασκήσεις  αρχική

Οδηγίες: π/λήγουσα = παραλήγουσα, ππ/λήγουσα = προπαραλήγουσα
η λέξητονίζεταιγιατί
νησος
ανθρωπος
σπευδε
τελος
δυναμις
παιδες
πλουτος
μηκος
οινος
ταυρος
γενναιος
θεος
μεγας