Να γράψετε τη γενική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή τους στη ν.ε. άσκηση

σιαγώνσιαγπαντοκράτωρ παντοκράτ
συνδαιτυμώνσυνδαιτυμχειμών χειμ
ἈπόλλωνἈπόλλωνΕὐρυτάν Εὐρυτ
λιμήνλιμΠάν Παν
ξενώνξενπαρθενών παρθεν
κηδεμώνκηδεμχείρ χειρ