Να τοποθετήσετε στη σωστή στήλη τούς τύπους προστακτικής που σας δίνονται και να τους μεταφέρετε στους άλλους χρόνους διατηρώντας την έγκλιση, τον αριθμό και το πρόσωπο: doc

Ασκήσεις  Αρχική
Να τοποθετήσετε εκτός από το ρήμα και τα κενά.
ρήμα ενεστώτας αόριστος παρακείμενος
διαπορεύου
κεκόμισθε
κηρύξασθε
θραυσάσθω
θεραπευέσθων
πέμπου