Να μεταφέρετε τα ρήματα στους τύπους που ζητούνται doc

Ασκήσεις  αρχική

βλάπτω α' πληθ. οριστ. αορ. ε.φ. βλά
παρέχω γ΄ εν. υποτ. ενεστ. ε.φ. παρέχ
πράττω β΄ εν. ευκτ. ενεστ. ε.φ. πρά
ἀκούω β΄ πληθ. προστ. ενεστ. μ.φ. ἀκού
κομίζω γ΄ πληθ. οριστ. παρακ. μ.φ. κομισμένοι