Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση doc

αρχική ασκήσεις γραμματικής

ζημιοῦ
δηλοῦται
στεφανῶτε
βεβαιοῖ
μισθοῦσθαι