ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Συνηρημένα ρήματα


 

τιμῶποιῶδουλῶΣυγκεντρωτικός πίνακας τιμῶ, ποιῶ, δουλῶ
ζῶπεινῶδιψῶχρῶμαιπλέωδέομαιῥιγῶ

 

τιμάω-ῶ

 

Δείτε κι αυτό το διαδραστικό βίντεο που ετοίμασε η Κωνσταντίνα Σάιτ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική τιμάω-ῶ
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή
Ενεστώτας τιμ
τιμᾷς
τιμ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσιν
τιμ
τιμᾷς
τιμ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσιν
τιμῷμι
τιμῷς
τιμ
τιμῷμεν
τιμῷτε
τιμῷεν
 
τίμα
τιμάτω
 
τιμᾶτε
τιμώντων
τιμᾶν τιμῶν
τιμῶσα
τιμῶν
κλίση
Παρατατικός τίμων
τίμας
τίμα
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τίμων

Δες τον σχηματισμό του ρ. τιμῶ

Μέλλοντας τιμήσω  όπως το λύω
Αόριστος ἐτίμησα όπως το λύω
Παρακείμενος τετίμηκα όπως το λύω
Υπερσυντέλικος ἐτετιμήκειν  όπως το λύω

 

Άσκηση κλίσης,
Άσκηση συμπλήρωσης,
Άσκηση συμπλήρωσης στις άλλες εγκλίσεις, © Νικόλαος Μυλωνάς

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση τιμάομαι-ῶμαι
  ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας τιμῶμαι
τιμ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται
τιμῶμαι
τιμ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται
τιμῴμην
τιμῷο
τιμῷτο
τιμῴμεθα
τιμῷσθε
τιμῷντο
 
τιμ
τιμάσθω
 
τιμᾶσθε
τιμάσθων
τιμᾶσθαι τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον
κλίση
Παρατατικός τιμώμην
τιμ
τιμᾶτο
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶντο

Δες τον σχηματισμό του ρ. τιμῶμαι
Μέλλοντας τιμήσoμαι  όπως το λύομαι
Αόριστος ἐτιμησάμην  όπως το λύομαι
Παρακείμενος τετίμημαι όπως το λύομαι
Υπερσυντέλικος ἐτετιμήμην  όπως το λύομαι

 

Άσκηση κλίσης,
Άσκηση συμπλήρωσης
ὁράω, -ῶ, αἰτιάομαι, -ῶμαι: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται, © Νικόλαος Μυλωνάς
Άσκηση αντιστοίχισης, © Νικόλαος Μυλωνάς

 

 ποιέω-ῶ

 

Δείτε κι αυτό το διαδραστικό βίντεο που ετοίμασε η Κατερίνα Σάιτ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

ποιέω-ῶ
Ενεργητική ποιέω-ῶ
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ποι
ποιεῖς
ποιεῖ
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποιοῦσιν
ποι
ποιῇς
ποι
ποιῶμεν
ποιῆτε
ποιῶσιν
ποιομι
ποιος
ποιο
ποιο-μεν
ποιο-τε
ποιο-εν
 
ποίει
ποιείτω
 
ποιεῖτε
ποιούντων
ποιεῖν ποιῶν
ποιοῦσα
ποιοῦν
κλίση

 

Παρατατικός ποίουν
ποίεις
ποίει
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποίουν

Δες τον σχηματισμό του ρ. ποιῶ

Μέλλοντας ποιήσω  όπως το λύω
Αόριστος ἐποίησα όπως το λύω
Παρακείμενος πεποίηκα όπως το λύω
Υπερσυντέλικος ἐπεποιήκειν όπως το λύω

 

Άσκηση κλίσης,
Άσκηση συμπλήρωσης,
ὠφελέω, -ῶ, ἀδικέω, -ῶ: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται, © Νικόλαος Μυλωνάς

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση ποιέομαι-οῦμαι
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ποιοῦμαι
ποιῇ (εῖ)
ποιεῖται
ποιούμεθα
ποιεῖσθε
ποιοῦνται
ποιῶμαι
ποι
ποιῆται
ποιώμεθα
ποιῆσθε
ποιῶνται
ποιομην
ποιοο
ποιοτο
ποιομεθα
ποιοσθε
ποιοντο
 
ποιοῦ
ποιείσθω
 
ποιεῖσθε
ποιείσθων
ποιεῖσθαι ποιούμενος
ποιουμένη
ποιούμενον
κλίση
Παρατατικός ποιούμην
ποιοῦ
ποιεῖτο
ποιούμεθα
ποιεῖσθε
ποιοῦντο

Δες τον σχηματισμό του ρ. ποιοῦμαι

Μέλλοντας ποιήσομαι  όπως το λύομαι
Αόριστος ἐποιησάμην όπως το λύομαι
Παρακείμενος πεποίημαι όπως το λύομαι
Υπερσυντέλικος ἐπεποιήμην  όπως το λύομαι

 

Άσκηση κλίσης
Άσκηση συμπλήρωσης,
κινέω, -ῶ, ποιέομαι, -οῦμαι: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται, © Νικόλαος Μυλωνάς
Άσκηση αντιστοίχισης, © Νικόλαος Μυλωνάς

 δουλόω-ῶ

 

Δείτε κι αυτό το διαδραστικό βίντεο που ετοίμασε η Κατερίνα Σάιτ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική δουλόω-ῶ
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας δουλ
δουλοῖς
δουλοῖ
δουλοῦμεν
δουλοῦτε
δουλοῦσιν
δουλ
δουλοῖς
δουλοῖ
δουλῶμεν
δουλῶτε
δουλῶσιν
δουλομι
δουλοῖς
δουλοῖ
δουλομεν
δουλοτε
δουλοεν
 
δούλου
δουλούτω
 
δουλοῦτε
δουλούντων
δουλοῦν δουλῶν
δουλοῦσα
δουλοῦν
κλίση
Παρατατικός δούλουν
δούλους
δούλου
δουλοῦμεν
δουλοῦτε
δούλουν

Δες τον σχηματισμό του ρ. δηλῶ

Μέλλοντας δουλώσω  όπως το λύω
Αόριστος ἐδούλωσα όπως το λύω
Παρακείμενος δεδούλωκα όπως το λύω
Υπερσυντέλικος ἐδεδουλώκειν  όπως το λύω

 

Άσκηση κλίσης,
Άσκηση συμπλήρωσης

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση δουλόομαι-οῦμαι
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας δουλοῦμαι
δουλοῖ
δουλοῦται
δουλούμεθα
δουλοῦσθε
δουλοῦνται
δουλῶμαι
δουλοῖ

δουλῶται
δουλώμεθα
δουλῶσθε
δουλῶνται
δουλομην
δουλοο
δουλοτο
δουλομεθα
 δουλοσθε
δουλοντο
 
δουλοῦ
δουλούσθω

 
δουλοῦσθε
δουλούσθων
δουλοῦσθαι δουλούμενος
δουλουμένη
δουλούμενον

κλίση
Παρατατικός δουλούμην
δουλοῦ
δουλοῦτο
δουλούμεθα
δουλοῦσθε
δουλοῦντο
Δες τον σχηματισμό του ρ. δηλοῦμαι
Μέλλοντας δουλώσομαι  όπως το λύομαι
Αόριστος ἐδουλωσάμην όπως το λύομαι
Παρακείμενος δεδούλωμαι όπως το λύομαι
Υπερσυντέλικος ἐδεδουλώμην  όπως το λύομαι

 

Άσκηση κλίσης,
Άσκηση συμπλήρωσης,
Άσκηση σε σταυρόλεξο, © Νικόλαος Μυλωνάς
Άσκηση αντιστοίχισης, © Νικόλαος Μυλωνάς
Άσκηση συμπλήρωσης, © Νικόλαος Μυλωνάς

 Συγκεντρωτικός πίνακας τιμῶ, ποιῶ, δουλῶ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες


Συγκριτικός πίνακας συνηρημένων
 τιμῶποιῶδουλῶ
Ενεστώτας ενεργητικής
οριστική τιμ
τιμᾷς
τιμ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσιν
ποι
ποιεῖς
ποιεῖ
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποιοῦσιν
δουλ
δουλοῖς
δουλοῖ
δουλοῦμεν
δουλοῦτε
δουλοῦσιν
υποτακτική τιμ
τιμᾷς
τιμ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσιν
ποι
ποιῇς
ποι
ποιῶμεν
ποιῆτε
ποιῶσιν
δουλ
δουλοῖς
δουλοῖ
δουλῶμεν
δουλῶτε
δουλῶσιν
ευκτική τιμῷμι
τιμῷς
τιμ
τιμῷμεν
τιμῷτε
τιμῷεν
ποιομι
ποιος
ποιο
ποιο-μεν
ποιο-τε
ποιο-εν
δουλομι
δουλοῖς
δουλοῖ
δουλομεν
δουλοτε
δουλοεν
προστακτική  
τίμα
τιμάτω
 
τιμᾶτε
τιμώντων
 
ποίει
ποιείτω
 
ποιεῖτε
ποιούντων
 
δούλου
δουλούτω
 
δουλοῦτε
δουλούντων
απαρέμφατο τιμᾶν ποιεῖν δουλοῦν
μετοχή τιμῶν
τιμῶσα
τιμῶν
ποιῶν
ποιοῦσα
ποιοῦν
δουλῶν
δουλοῦσα
δουλοῦν
Παρατατικός ενεργητικής
οριστική τίμων
τίμας
τίμα
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τίμων
ποίουν
ποίεις
ποίει
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποίουν
δούλουν
δούλους
δούλου
δουλοῦμεν
δουλοῦτε
δούλουν
Ενεστώτας μέσης
οριστική τιμῶμαι
τιμ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται
ποιοῦμαι
ποιῇ (εῖ)
ποιεῖται
ποιούμεθα
ποιεῖσθε
ποιοῦνται
δουλοῦμαι
δουλοῖ
δουλοῦται
δουλούμεθα
δουλοῦσθε
δουλοῦνται
υποτακτική τιμῶμαι
τιμ
τιμᾶται
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶνται
ποιῶμαι
ποι
ποιῆται
ποιώμεθα
ποιῆσθε
ποιῶνται
δουλῶμαι
δουλοῖ
δουλῶται
δουλώμεθα
δουλῶσθε
δουλῶνται
ευκτική τιμῴμην
τιμῷο
τιμῷτο
τιμῴμεθα
τιμῷσθε
τιμῷντο
ποιομην
ποιοο
ποιοτο
ποιομεθα
ποιοσθε
ποιοντο
δουλομην
δουλοο
δουλοτο
δουλομεθα
 δουλοσθε
δουλοντο
προστακτική  
τιμ
τιμάσθω
 
τιμᾶσθε
τιμάσθων
 
ποιοῦ
ποιείσθω
 
ποιεῖσθε
ποιείσθων
 
δουλοῦ
δουλούσθω
 
δουλοῦσθε
δουλούσθων
απαρέμφατο τιμᾶσθαι ποιεῖσθαι δουλοῦσθαι
μετοχή τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον
ποιούμενος
ποιουμένη
ποιούμενον
δουλούμενος
δουλουμένη
δουλούμενον
Παρατατικός μέσης
οριστική τιμώμην
τιμ
τιμᾶτο
τιμώμεθα
τιμᾶσθε
τιμῶντο
ποιούμην
ποιοῦ
ποιεῖτο
ποιούμεθα
ποιεῖσθε
ποιοῦντο
δουλούμην
δουλοῦ
δουλοῦτο
δουλούμεθα
δουλοῦσθε
δουλοῦντο

 

 ζήω-ζῶ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ζῶ
ζῇς
ζῇ
ζῶμεν
ζῆτε
ζῶσι(ν)
ζῶ
ζῇς
ζῇ
ζῶμεν
ζῆτε
ζῶσι(ν)
ζῴην
ζῴης
ζῴη
ζῷμεν
ζῷτε
ζῷεν
 
ζῆ
ζήτω

ζῆτε
ζήτωσαν / ζώντων
ζῆν ζῶν
ζῶσα
ζῶν
κλίση
Παρατατικός ἔζων
ἔζης
ἔζη
ἐζῶμεν
ἐζῆτε
ἔζων
 
Μέλλοντας βιώσομαι, σπαν. ζήσω
Αόριστος ἐβίων (β')
Παρακείμενος βεβίωκα
Υπερσυντέλικος ἐβεβιώκειν

 

 πεινήω-πεινῶ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
Ενεστώτας πεινῶ
πεινῇς
πεινῇ
πεινῶμεν
πεινῆτε
πεινῶσιν
πεινῶ
πεινῇς
πεινῇ
πεινῶμεν
πεινῆτε
πεινῶσιν
πεινῴην
πεινῴης
πεινῴη
πεινῷμεν
πεινῷτε
πεινῷεν
 
πείνη
πεινήτω
 
πεινῆτε
πεινώντων
Απαρέμφατο
πεινῆν
Μετοχή
πεινῶν
πεινῶσα
πεινῶν
κλίση
Παρατατικός ἐπείνων
ἐπείνης
ἐπείνη
ἐπεινῶμεν
ἐπεινῆτε
ἐπείνων
- - -  

Μέλλοντας

πεινήσω
πεινήσεις
πεινήσει
πεινήσομεν
πεινήσετε
πεινήσουσι

-

πεινήσοιμι
πεινήσοις
πεινήσοι
πεινήσοιμεν
πεινήσοιτε
πεινήσοιεν

-

Απαρέμφατο
πεινήσειν
Μετοχή
πεινήσων
πεινήσουσα
πεινῆσον
κλίση

Αόριστος

επείνα(η)σα
επείνα(η)σας
επείνα(η)σε
επεινά(ή)σαμεν
επεινά(ή)σατε
επείνα(η)σαν
πεινά(ή)σω
πεινά(ή)σεις
πεινά(ή)σει
πεινά(ή)σωμεν
πεινά(ή)σητε
πεινά(ή)σωσιν
πεινά(ή)σαιμι
πεινά(ή)σαις
πεινά(ή)σαι
πεινά(ή)σαιμεν
πεινά(ή)σαιτε
πεινά(ή)σαιεν
πείνα(η)σον
πεινα(η)σάτω
 
πεινά(ή)σατε
πεινα(η)σάντων
ή πεινα(η)σάτωσαν
Απαρέμφατο
πεινᾶ(ῆ)σαι
Μετοχή
πεινά(ή)σας
-σασα
-σαν
κλίση
Παρακείμενος πεπείνηκα
πεπείνηκας
πεπείνηκε
πεπεινάκαμεν
πεπεινάκατε
πεπεινάκασιν
πεπεινηκώς ὦ
πεπεινηκώς ἦς
πεπεινηκώς ἦ
πεπεινηκότες ὦμεν
πεπεινηκότες ἦτε
πεπεινηκότες ὦσι
πεπεινηκώς εἴην
πεπεινηκώς εἴης
πεπεινηκώς εἴη
πεπεινηκότες εῖμεν
πεπεινηκότες εῖτε
πεπεινηκότες εῖεν
 
πεπεινηκώς ἴσθι
πεπεινηκώς ἔστω
 
πεπεινηκότες ἔστε
πεπεινηκότες ἔστων
Απαρέμφατο
πεπεινηκέναι
Μετοχή
πεπεινηκώς
-κυῖα
κός
κλίση
Υπερσυντέλικος - - - - -

 

 διψήω-διψῶ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατο Μετοχή
Ενεστώτας διψῶ
διψῇς
διψῇ
διψῶμεν
διψῆτε
διψῶσιν
διψῶ
διψῇς
διψῇ
διψῶμεν
διψῆτε
διψῶσιν
διψῴην
διψῴης
διψῴη
διψῷμεν
διψῷτε
διψῷεν
 
δίψη
διψήτω
 
διψῆτε
διψώντων
διψῆν διψῶν
διψῶσα
διψῶν
κλίση
Παρατατικός ἐδίψων
ἐδίψης
ἐδίψη
ἐδιψῶμεν
ἐδιψῆτε
ἐδίψων
 
Μέλλοντας διψήσω
Αόριστος έδίψησα
Παρακείμενος δεδίψηκα
Υπερσυντέλικος διψήσας εἶχον

 

 χρήομαι-χρῶμαι

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας χρῶμαι
χρῇ
χρῆται
χρώμεθα
χρῆσθε
χρῶνται
χρῶμαι
χρῇ
χρῆται
χρώμεθα
χρῆσθε
χρῶνται
χρῴμην
χρῷο
χρῷτο
χρῴμεθα
χρῷσθε
χρῷντο
 
χρῶ
χρήσθω
 
χρῆσθε
χρήσθων ή χρήσθωσαν
χρῆσθαι χρώμενος
χρωμένη
χρώμενον
κλίση
Παρατατικός ἐχρώμην
ἐχρῶ
ἐχρῆτο
ἐχρώμεθα
ἐχρῆσθε
ἐχρῶντο
 
Μέλλοντας χρήσομαι
Αόριστος ἐχρησάμην
Παρακείμενος κέχρημαι
Υπερσυντέλικος ἐκεχρήμην

 

 πλέω

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας πλέω
πλεῖς
πλεῖ
πλέομεν
πλεῖτε
πλέουσι
πλέω
πλέῃς
πλέῃ
πλέωμεν
πλέητε
πλέωσι
πλέοιμι
πλέοις
πλέοι
πλέοιμεν
πλέοιτε
πλέοιεν
 
πλεῖ
πλείτω
 
πλεῖτε
πλεόντων
πλεῖν πλέων
πλέουσα
πλέον
κλίση
Παρατατικός ἔπλεον
ἔπλεις
ἔπλει
ἐπλέομεν
έπλεῖτε
ἔπλεον
 
Μέλλοντας πλεύσομαι
Αόριστος ἔπλευσα
Παρακείμενος πέπλευκα
Υπερσυντέλικος ἐπεπλεύκειν

 

 δέομαι

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας δέομαι
δέῃ (ει)
δεῖται
δεόμεθα
δεῖσθε
δέονται
δέωμαι
δέῃ
δέηται
δεώμεθα
δέησθε
δέωνται
δεοίμην
δέοιο
δέοιτο
δεοίμεθα
δέοισθε
δέοιντο
 
δέου
δείσθω
 
δεῖσθε
δείσθων ή δείσθωσαν
δεῖσθαι δεόμενος
δεομένη
δεόμενον
κλίση
Παρατατικός ἐδεόμην
ἐδέου
ἐδεῖτο
ἐδεόμεθα
ἐδεῖσθε
ἐδέοντο
 
Μέλλοντας δεήσομαι
Αόριστος  
Παρακείμενος δεδέημαι
Υπερσυντέλικος ἐδεδήμην

 

 ῥιγῶ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ῥιγῶ
ῥιγῷς
ῥιγῷ
ῥιγῶμεν
ῥιγῶτε
ῥιγῶσι(ν)
ῥιγῶ
ῥιγῷς
ῥιγῷ
ῥιγῶμεν
ῥιγῶτε
ῥιγῶσι(ν)
ῥιγώην
ῥιγώης
ῥιγώη
ῥιγῷμεν
ῥιγῷτε
ῥιγῷεν
  ῥιγοῦν / ῥιγῶν ῥιγῶν
ῥιγῶσα
ῥιγῶν
κλίση
Παρατατικός ἐρρίγων
ἐρρίγως
ἐρρίγω
ἑρριγῶμεν
ἐρριγῶτε
ἐρρίγων
To ρ. ῥιγῶ (= με πιάνει ρίγος, κρυώνω) είχε χαρακτήρα ω (θ. ῥιγ-) και γι' αυτό, όταν συναιρείται, έχει ω και , όπου τα ρήματα σε -όω έχουν ου ή οι (δηλ. συναιρεί το χαρακτήρα ω με το επόμενο φωνήεν των (ολικών) καταλήξεων παντού σε ω και ):
Μέλλοντας ῥιγώσω
Αόριστος ἐρρίγωσα
Παρακείμενος ἐρρίγωκα
Υπερσυντέλικος

 

 Βιβλιογραφία

 

1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ

2. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αχ. Τζάρτζανος, ΟΕΔΒ

3. Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2007

4. Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας

5. Perseus Digital Library