Στις παρακάτω περιόδους να χωρίσετε τις προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος των επιρρηματικών δευτερευουσών προτάσεων: doc

Ασκήσεις  Αρχική

ξεκίνα την άσκηση