Να επιλέξετε το κατάλληλο ουσιαστικό και να συμπληρώσετε τα κενά: άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

   γυναιξὶ      ναῦς      τὸν παῖδα      χειρὶ      ὦ γύναι   
1. Τῶν τε ἀνθρώπων τοὺς ἀρχαιοτάτους ξὺν καὶ παισὶν ἐξεκόμισαν.
2. Πρῶτον μὲν οὖν ἀποδείξω ὑμῖν ὅτι οὐκ ἐκέλευσα πιεῖν τὸ φάρμακον.
3. Φαίνεται δὲ καὶ Σαμίοις Αμεινοκλῆς Κορίνθιος ναυπηγὸς ποιήσας τέσσαρας.
4. Ἐπειδή τε ὁ στρατὸς ἐσεβεβλήκει, πολλῇ ἐπεβοήθουν πάντες.
5. , ἔφη, ὄνομα δέ σοι τί ἐστιν;