Να αντιστοιχίσετε τις κύριες προτάσεις με τις δευτερεύουσες.

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των δευτερευουσών προτάσεων: doc

Ασκήσεις  Αρχική